Stichting Hoormij / NVVS

De Stichting Hoormij/NVVS (Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden) is de belangenorganisatie van en voor mensen met hoorproblemen.

Omschrijving

De Stichting Hoormij/NVVS is de belangenorganisatie van en voor mensen met hoorproblemen.

Missie en doelstellingen
De Stichting Hoormij/NVVS wil dat mensen met een hoorprobleem optimaal kunnen functioneren in de samenleving. Zij behartigt daarom op assertieve wijze de belangen van iedereen die met horen problemen heeft.

Kerntaak 1: voorlichting 
De Stichting Hoormij/NVVS geeft voorlichting via het tijdschrift HOREN, vele folders en brochures en teletekst. Ook verzorgt de Stichting Hoormij/NVVS voorlichtingsbijeenkomsten en kunt u een beroep doen op persoonlijk advies. Informatie over hoorhulpmiddelen geeft de Stichting Hoormij/NVVS via www.hoorwijzer.nl.

Kerntaak 2: belangenbehartiging 
De Stichting Hoormij/NVVS komt op voor de belangen van mensen met hoorproblemen. De Stichting Hoormij/NVVS springt, als consumentenorganisatie en spreekbuis van alle mensen met hoorproblemen in Nederland, regelmatig op de bres om verbeteringen te bewerkstellingen of bedreigingen te keren. De Stichting Hoormij/NVVS werkt daarbij intensief samen met de andere belangenorganisaties van doven en slechthorenden, maar ook met voorschrijvers, leveranciers en industrie en met koepels van gehandicaptenorganisaties.

Kerntaak 3: lotgenotencontact 
Het delen van ervaringen kan voor veel mensen steun, inzicht, opluchting en verbondenheid geven. De Stichting Hoormij/NVVS biedt daarom diverse contactmogelijkheden, zoals bijeenkomsten en internetforums.

Organisatie
De Stichting Hoormij/NVVS is een vereniging met een landelijk bureau, 10 landelijke commissies en 38 lokale afdelingen.