NVVS

De NVVS (Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden) is de belangenorganisatie van en voor mensen met hoorproblemen.

Omschrijving

De NVVS (Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden) is de belangenorganisatie van en voor mensen met hoorproblemen.

Missie en doelstellingen
De NVVS wil dat mensen met een hoorprobleem optimaal kunnen functioneren in de samenleving. Zij behartigt daarom op assertieve wijze de belangen van iedereen die met horen problemen heeft.

Kerntaak 1: voorlichting 
De NVVS geeft voorlichting via het tijdschrift HOREN, vele folders en brochures en teletekst. Ook verzorgt de NVVS voorlichtingsbijeenkomsten en kunt u een beroep doen op persoonlijk advies. Informatie over hoorhulpmiddelen geeft de NVVS via www.hoorwijzer.nl.

Kerntaak 2: belangenbehartiging 
De NVVS komt op voor de belangen van mensen met hoorproblemen. De NVVS springt, als consumentenorganisatie en spreekbuis van alle mensen met hoorproblemen in Nederland, regelmatig op de bres om verbeteringen te bewerkstellingen of bedreigingen te keren. De NVVS werkt daarbij intensief samen met de andere belangenorganisaties van doven en slechthorenden, maar ook met voorschrijvers, leveranciers en industrie en met koepels van gehandicaptenorganisaties.

Kerntaak 3: lotgenotencontact 
Het delen van ervaringen kan voor veel mensen steun, inzicht, opluchting en verbondenheid geven. De NVVS biedt daarom diverse contactmogelijkheden, zoals bijeenkomsten en internetforums.

Organisatie
De NVVS is een vereniging met een landelijk bureau, 10 landelijke commissies en 38 lokale afdelingen.