De Gelderhorst

De Gelderhorst is het enige zorgcentrum voor oudere Doven in Nederland. Zij biedt oudere Doven huisvesting, verzorging, dienstverlening en verpleging.

Omschrijving

Het gaat daarbij om ouderen die doof of zwaar slechthorend zijn geboren, of dat op jonge leeftijd zijn geworden. Voor deze doven is gebarentaal de eerste taal die ze gebruiken.

Sinds 1972 is De Gelderhorst gevestigd in Ede. Eerst op de Pollenstein waar het tot 1997 gevestigd was. In 1997 heeft Hare Koninklijke Hoogheid Koningin Beatrix de nieuwe Gelderhorst geopend aan de Willy Brandtlaan. De huidige vestiging van De Gelderhorst bestaat uit een zorghuis met verpleegafdeling, en drie woontorens met appartementen waar oudere doven zelfstandig kunnen wonen. Door een zorgcontract af te sluiten, hebben deze bewoners op afroep recht op de eerste noodzakelijke zorg. Verder verzorgt De Gelderhorst dagrecreatie in Ede.