De Gelderhorst

De Gelderhorst is het enige zorgcentrum voor oudere Doven in Nederland. De Gelderhorst biedt oudere Doven huisvesting, verzorging, dienstverlening en verpleging.

Het gaat daarbij om ouderen die doof of zwaar slechthorend zijn geboren, of dat op jonge leeftijd zijn geworden. Voor deze doven is gebarentaal de eerste taal die ze gebruiken.

Sinds 1972 is De Gelderhorst gevestigd in Ede. Eerst op de Pollenstein waar het tot 1997 gevestigd was. In 1997 heeft Hare Koninklijke Hoogheid Koningin Beatrix de nieuwe Gelderhorst geopend aan de Willy Brandtlaan. De huidige vestiging van De Gelderhorst bestaat uit een zorghuis met verpleegafdeling, en drie woontorens met appartementen waar oudere doven zelfstandig kunnen wonen. Door een zorgcontract af te sluiten, hebben deze bewoners op afroep recht op de eerste noodzakelijke zorg. Verder verzorgt De Gelderhorst dagrecreatie in Ede.

In De Gelderhorst voelen oudere Doven zich thuis. Dit doen zij door de Dovencultuur te respecteren en f bewoners en medewerkers te ondersteunen en stimuleren in hun ontwikkeling. Eigen regie en zelfredzaamheid vormen de kern van die ontwikkeling. Gebarentaal is de verbindende factor in alles wat zij doen.


Doof.nl maakt gebruik van cookies.

Doof.nl gebruikt vier soorten cookies.

Lees meer

Deze cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt.

Lees meer

Op onze website staan YouTube-filmpjes. Wanneer je deze wilt afspelen, dan moet je de cookies accepteren. YouTube slaat dan cookies op op jouw computer.