NSDSK

NSDSK specialist voor taal en gehoor, verleent zorg en verricht diagnostisch onderzoek. Daarnaast voert zij (toegepast) wetenschappelijk onderzoek uit, gericht op dove en slechthorende kinderen en kinderen met ernstige spraak- en taalmoeilijkheden (ESM).

Omschrijving

De NSDSK spant zich al meer dan 60 jaar in voor het welzijn van dove en slechthorende kinderen en hun gezinnen. De stichting is een multidisciplinaire kennisorganisatie die, wetenschappelijk gefundeerd en praktisch getoetst, zorg verleent en innovaties realiseert. De NSDSK staat voor de gehele keten van zorg en innovatie: van signalering naar onderzoek en ontwikkeling, toepassing, professionalisering en (landelijke) implementatie.

De inspanningen van de NSDSK richten zich op het zo vroeg mogelijk signaleren van problemen met gehoor of ernstige spraak- en taalmoeilijkheden. Daarnaast ontwikkelt de NSDSK steeds nieuwe programma’s en hulpmiddelen om de kinderen zich zo goed mogelijk te helpen ontwikkelen.

De NSDSK bestaat uit vier onderdelen: Audiologisch Centrum Holland Noord (ACHN), Vroegtijdige Onderkenning van kinderen met Gehoorstoornissen (VOG), afdeling Vroegbehandeling (VB) en Onderzoek en Ontwikkeling (O&O).

Voor meer informatie bezoekt u onze website.