Audiologisch centrum

Het Audiologisch Centrum (AC) is er specifiek voor kinderen tot zestien jaar die problemen hebben gehoor, taal en spraak. Ook wanneer je een complexere gehooraandoening hebt of last hebt van evenwichtsstoornissen, is een AC de aangewezen plek voor onderzoek.

Het centrum beschikt over uitgebreide testapparatuur en er werkt een team dat bestaat uit deskundigen uit verschillende vakgebieden: één of meer audiologen, psychologen, maatschappelijk werkers, logopedistes en technici. Daarnaast werken AC’s nauw samen met KNO-artsen. Om bij een AC terecht te komen, moet u een verwijzing hebben van een huisarts, een KNO-arts of een audicien.

Als blijkt dat u een relatief eenvoudig te behandelen gehoorverlies hebt, dan zal het AC een hoortoestel voorschrijven en aanmeten. Wanneer het hoorprobleem complexer blijkt te zijn, dan zal het AC uitgebreid onderzoek doen naar de oorzaak en de mogelijke hulp of oplossing. Indien nodig wordt ook de hulp van andere deskundigen ingeschakeld. Bijvoorbeeld een KNO-arts, een maatschappelijk werker of een neuroloog.

Om een AC bij u in de buurt te vinden, kunt u kijken op de website van FENAC.

Bronnen: 101 vragen over horen en Hoorzaken.nl


Gerelateerde artikelen