Plotsdoof

Als je in relatief korte tijd plotseling geheel doof wordt, spreken we van plotsdoofheid. Dit gehoorverlies ontstaat meestal binnen een paar minuten of zelfs seconden. Word je na een periode van toenemende slechthorendheid geleidelijk aan doof, dan wordt dit laatdoofheid genoemd.

Lees artikel: Plotsdoof