Regulier onderwijs

Sommige dove en slechthorende kinderen gaan liever naar het reguliere onderwijs. Dat kan zijn omdat de dovenschool ver weg is, of omdat het kind een hoger niveau onderwijs aankan dan het speciaal onderwijs te bieden heeft. Ook op een reguliere school kan een doof of slechthorend kind passende begeleiding krijgen.

Lees artikel: Regulier onderwijs