BERA-onderzoek

Sinds 2001 wordt in Nederland het gehoor van alle pasgeboren baby’s gescreend. Als de uitslag van deze screening na drie metingen niet of slechts gedeeltelijk voldoende is, volgt een doorverwijzing naar een audiologisch centrum voor uitgebreider onderzoek, waaronder een Brainstem Evoked Respons Audiometrie (BERA-)onderzoek.

BERA is de afkorting van Brainstem Evoked Respons Audiometrie. Het is een objectief gehooronderzoek waarbij door middel van het aanbieden van geluiden via een hoofdtelefoon reacties worden ontlokt aan de gehoorzenuw. Deze reacties worden gemeten met behulp van vier elektrodes die op het hoofd worden geplakt. Met deze elektrodes is het mogelijk om zenuw- en hersenactiviteit te registreren.

Ook bij (ernstige) twijfels over het gehoor van een kind tijdens de eerste levensmaanden wordt vaak een BERA-onderzoek voorgesteld. Tevens kan bij oudere kinderen een BERA-onderzoek nodig zijn omdat ze niet willen of kunnen meewerken aan een routine-onderzoek. Het BERA-onderzoek is dan een mogelijkheid om een indruk te krijgen van het gehoor zonder dat het kind zelf op het geluid hoeft te reageren.

Bron: www.vumc.nl


Gerelateerde artikelen