Neonatale gehoorscreening

De screening is bedoeld om het gehoor van een baby te testen. Is het gehoor niet voldoende dan kan zo snel mogelijk (binnen zes maanden na de geboorte) met een behandeling worden gestart. Deze snelle start is van belang voor een goede taal- en spraakontwikkeling van het kind.

De uitvoering van de neonatale gehoorscreening is in handen van de Jeugd Gezondheiszorg (JGZ), terwijl de centrale regie gevoerd wordt door het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). De screeningssoftware en het administratiesysteem is ontwikkeld door NSDSK (Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind). NSDSK is tevens verantwoordelijk voor het opleiden van de screeners.

Voor de eerste screening komt een medewerker van een JGZ-organisatie thuis bij het kind als het vier tot zeven dagen oud is. In enkele regio’s vindt de gehoorscreening plaats op het consultatiebureau een paar weken na de geboorte. Toont de screening (met de OAE-methode) een voldoende, dan is het duidelijk: het kind hoort genoeg voor een normale taal- en spraakontwikkeling. Verder onderzoek is dan niet nodig. Geeft de test een onvoldoende resultaat (voor één of beide oren), dan wordt dezelfde test na ongeveer een week opnieuw afgenomen. Is ook deze test negatief dan volgt een derde screening, waarbij gebruik gemaakt wordt van een andere methode (de A-ABR-methode). Meet deze test ook een onvoldoende, dan wordt het kind doorverwezen naar een audiologisch centrum voor verder onderzoek.

OAE-methode: oto-akoestische emissies
Een gezond gehoor produceert een soort geluidjes als reactie op geluid (emissies). Je kunt deze geluidjes alleen meten door de gehoorgang af te sluiten. Hiervoor wordt een dopje met een luidsprekertje (stuurt de geluiden de gehoorgang in) en een microfoontje (vangt de emissies op) gebruikt.

A-ABR-methode (Automated Auditory Brainstem Response)
Bij deze methode wordt een plakkertje dat verbonden is aan een elektrode geplakt op het voorhoofd, de nek en de schouder van de baby. Via zogeheten earcouplers worden geluiden aan het oor aangeboden waarna de elektroden de elektrische activiteit als reactie op het geluid tot op het niveau van de hersenstam registreren.

BERA (Brainstem Evoked Response Audiometry)
Het BERA-onderzoek is een methode die sinds de jaren zeventig wordt gebruikt voor gehoordiagnostiek. Een BERA-onderzoek vindt plaats in een audiologisch centrum en volgt vaak na een negatief resultaat van het screeningsonderzoek met de A-ABR-methode.


Gerelateerde artikelen

Doof.nl maakt gebruik van cookies.

We gebruiken noodzakelijke cookies om onze website goed te laten werken.

Met jouw toestemming plaatsen wij statistische cookies die worden gebruikt om de website te testen en te verbeteren. De gegevens die we verzamelen zijn altijd anoniem.

Als je marketingcookies accepteert, wordt bij het afspelen van video's die wij via YouTube op onze site plaatsen informatie over jouw gebruik van onze site gedeeld met YouTube, voor social media, adverteren en analyse.

Lees meer

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Lees meer

Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

Lees meer

Onze website maakt zelf geen gebruik van marketingcookies. Bij het afspelen van video's die wij via YouTube op onze site plaatsen, worden wel marketingcookies geinstalleerd. Je kunt deze marketingcookies uitzetten, maar dan kun je de video's mogelijk niet meer afspelen.