Plotsdoof

Als men in relatief korte tijd plotseling geheel doof wordt, dan spreekt men van plotsdoofheid. Dit gehoorverlies ontstaat meestal binnen een paar seconden tot minuten. Wordt men na een periode van toenemende slechthorendheid geleidelijk aan doof, dan wordt gesproken over laatdoofheid.

Over het algemeen treedt plotseling gehoorverlies op aan één oor, maar het kan ook gebeuren dat beide oren niet meer functioneren. In Nederland komt eenzijdige plotsdoofheid jaarlijks ongeveer bij 8 op de 100.000 mensen voor.

Oorzaken
Voor plotselinge doofheid is niet altijd een oorzaak aan te wijzen. Mogelijke oorzaken zijn:

  • een ernstige infectie, zoals hersenvliesontsteking
  • het gebruik van bepaalde antibiotica
  • een (verkeers)ongeval
  • een gestoorde afweerreactie
  • een doorbloedingsstoornis
  • een brughoektumor

De KNO-arts zal uitgebreid onderzoeken wat de mogelijke oorzaak van de plotselinge doofheid kan zijn. Dit onderzoek bestaat meestal uit gehooronderzoek, bloedonderzoek en een MRI-scan van het gehoororgaan en de gehoorzenuw. Vaak blijft de oorzaak echter onbekend.

Herstel mogelijk?
Bij ongeveer een derde van de plotsdove mensen herstelt het gehoor vanzelf. Bij ongeveer een derde van de plotsdove mensen verbetert het gehoor wel enigszins, maar zal nooit meer hetzelfde worden. En bij de overige groep herstelt het gehoor nooit. Eventueel herstel komt voor in de eerste weken nadat het gehoorverlies is opgetreden. Na drie tot zes maanden valt er over het algemeen geen herstel meer te verwachten.

Gevolgen
Voor mensen die plotseling doof worden, zijn de gevolgen in hun dagelijks leven groot. Het leven is ineens niet meer zoals het was. Alle geluiden zijn plotseling verdwenen en communiceren op de oude manier is bijvoorbeeld niet meer mogelijk. Hierdoor kan iemand die plotsdoof is geworden zich van de wereld afgesneden voelen en in paniek raken. Het gebeurt ook vaak dat een plotsdoof persoon in een isolement terechtkomt. Omdat zijn of haar stem voor de omgeving vaak nog ‘gewoon’ klinkt, wordt er niet altijd rekening gehouden met de doofheid.

Het verwerken van en leren omgaan met plotselinge doofheid kost dan ook tijd. Niet alleen voor de plotsdove persoon zelf, maar ook voor de mensen in zijn of haar omgeving. Het vraagt geduld van beide kanten.

‘Mijn grootste angst was om doof te worden’
Stel je voor: je hebt dertig jaar normaal kunnen horen en dan ben je van de ene op de andere dag doof. Het gebeurde Sven van der Rijt (33). Zijn leven was op een hoogtepunt toen hij drieënhalf jaar geleden getroffen werd door een hersenvliesontsteking en wakker werd in een stomme film. Hij hoorde niets meer. Hoe heeft hij zijn leven weer opgepakt?

Lees hier het verhaal van Sven.

Bronnen: Stichting Plotsdoven en KNO-vereniging


Gerelateerde artikelen