Regulier onderwijs

Sommige dove en slechthorende kinderen gaan liever naar het reguliere onderwijs. Dat kan zijn omdat de dovenschool ver weg is, of omdat het kind een hoger niveau onderwijs aankan dan het speciaal onderwijs te bieden heeft. Ook op een reguliere school kan een doof of slechthorend kind passende begeleiding krijgen.

Voor veel doven en slechthorende kinderen is het fijn om dicht bij huis naar school te gaan. Maar het kan ook lastig zijn voor zo’n kind om zich staande te houden in een klas vol horende klasgenootjes. Gelukkig is er vaak wel goede begeleiding of kan het kind hulpmiddelen inzetten om mee te komen in het reguliere onderwijs.

Passend onderwijs

Volgens de Wet op passend onderwijs moeten alle kinderen op een school zitten die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Ook als zij extra ondersteuning nodig hebben. Lukt dat niet op de school waar je kind is aangemeld? Dan moet er een school worden gevonden die de begeleiding wel kan bieden. Dat kan een speciale school zijn. Passend onderwijs geldt voor kinderen in het basisonderwijs en jongeren in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Het uitgangspunt van passend onderwijs is dat elk kind in principe naar een reguliere school gaat – met de juiste begeleiding – tenzij is aangetoond dat dit echt niet kan.

Ambulante begeleiding

Dove of slechthorende kinderen die op een reguliere school zitten, krijgen ambulante begeleiding vanuit een dovenschool. In Nederland gebeurt dat veelal vanuit Kentalis. Deze ambulante begeleiders zijn bijvoorbeeld logopedisten of leerkrachten met een speciale opleiding. Ze zorgen ervoor dat de leerstof beter toegankelijk is voor het kind en houden ook in de gaten of het kind het naar zijn zin heeft.

Communicatiehulpmiddelen

Solo-apparatuur
Slechthorende leerlingen kunnen door middel van solo-apparatuur de leerkracht beter verstaan. Solo-apparatuur bestaat uit twee kleine kastjes, één voor de leerkracht en één voor de leerling. De leerkracht kan de solo door middel van een koord om zijn nek hangen. Zo komt zijn stem via de microfoon rechtstreeks bij de slechthorende leerling in het hoortoestel.

Tolk gebarentaal
Dove leerlingen kunnen ook gebruik maken van tolk gebarentaal.

Bron: Orenomtehoren.nl en Kentalis


Gerelateerde artikelen