Doof

Je bent doof als je heel slecht of helemaal niets kunt horen. In Nederland noemen we iemand doof als hij 90dB of meer gehoorverlies heeft. Er zijn verschillende soorten doofheid: prelinguaal of postlinguaal. En de één ziet doofheid als handicap, de ander beschouwt zichzelf als culturele minderheid.

Prelinguaal of postlinguaal doof

Prelinguaal betekent letterlijk ‘voor de taal’. Iemand die prelinguaal doof is, is doof voordat de ontwikkeling van gesproken taal op gang is gekomen. Deze mensen zijn vaak doof geboren of doof geworden voor het derde levensjaar. Leren praten is voor prelinguale doven vaak moeilijk. Ze leren praten door te kijken en te voelen. Doordat ze zichzelf niet kunnen horen hebben ze vaak een typisch ‘doven-accent’.

Postlinguaal betekent letterlijk ‘na de taal’. Iemand die na de ontwikkeling van gesproken taal doof is geworden, is postlinguaal doof. Zo kun je bijvoorbeeld als kind of als volwassene doof worden als gevolg van een hersenvliesontsteking of door een ongeluk.

De groep postlinguaal dove mensen is een stuk groter dan de groep prelinguaal dove mensen. Onder de groep postlinguaal dove mensen vallen namelijk ook de mensen die plots- of laatdoof zijn. Postlinguale doven komen over het algemeen ook sneller in aanmerking voor een cochleair implantaat dan prelinguale doven. Bij iemand die na zijn vijfde jaar doof is geworden, zal het resultaat met een CI op gebied van spraak leren namelijk vaak beter zijn dan wanneer iemand doof is geboren.

Gebarentaal

Veel dove mensen communiceren door middel van gebarentaal. Voor hen is gesproken taal immers minder toegankelijk, doordat zij de klanken niet kunnen horen. In gebarentaal staan de handen, het gezicht en de ogen centraal.

‘Gewoon’ doof, of Doof?

De audiologische definitie van doof zijn is ‘niet kunnen horen’. Een groot deel van de dovengemeenschap ziet zichzelf echter als een minderheidsgroepering met een eigen taal en cultuur. Zij zien doof zijn niet als een gemis of een handicap, en noemen zichzelf Doof met een hoofdletter D.

Bron: Kennislink.nl


Gerelateerde artikelen