Regulier onderwijs

Zoek binnen de infotheek

Navigeer naar...

Resultaten: infotheek / onderwijs / regulier onderwijs

Regulier onderwijs

Regulier onderwijs

Sommige dove en slechthorende kinderen gaan liever naar het reguliere onderwijs. Dat kan zijn omdat de dovenschool ver weg is, of omdat het kind een hoger niveau onderwijs aankan dan het speciaal onderwijs te bieden heeft.

Voor veel doven en slechthorende kinderen is het fijn om dicht bij huis naar school te gaan. Maar het kan ook lastig zijn voor zo´n kind om zich staande te houden in een klas vol horende klasgenootjes. Gelukkig is er vaak wel goede begeleiding of kan het kind hulpmiddelen inzetten om mee te komen in het reguliere onderwijs.

Passend onderwijs
Volgens de Wet op passend onderwijs moeten alle kinderen op een school zitten die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Ook als zij extra ondersteuning nodig hebben. Lukt dat niet op de school waar u het kind is aangemeld? Dan moet er een school worden gevonden die de begeleiding wel kan bieden. Dat kan een speciale school zijn. Passend onderwijs geldt voor kinderen in het basisonderwijs en jongeren in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Het uitgangspunt van passend onderwijs is dat elk kind in principe naar een reguliere school gaat – met de juiste begeleiding begeleiding – tenzij is aangetoond dat dit echt niet kan.

Ambulante begeleiding
De begeleiding van dove of slechthorende kinderen op reguliere scholen gebeurt door ambulante begeleiding vanuit een dovenschool. In Nederland gebeurt dat veelal vanuit Kentalis. Deze ambulante begeleiders zijn bijvoorbeeld logopedisten of leerkrachten met een speciale opleiding. Ze zorgen ervoor dat de leerstof beter toegankelijk is voor het kind en letten daarnaast op of het kind het naar zijn zin heeft.

Communicatiehulpmiddelen
Solo-apparatuur
Slechthorende leerlingen kunnen door middel van een solo-apparatuur de leerkracht beter verstaan. De leerkracht kan de solo door middel van een koord om zijn nek hangen. Zo komt zijn stem via de microfoon rechtstreeks bij de slechthorende leerling in het hoortoestel.

Tolk gebarentaal
Dove leerlingen kunnen gebruik maken van tolk gebarentaal.


Bron: Orenomtehoren.nl en Kentalis

Infotheek

Van oorsuizen tot hyperacusis en van hoortoestel tot trilwekker. In de infotheek vindt u informatie over diverse gehoorgerelateerde onderwerpen.

De informatie is gecategoriseerd in verschillende rubrieken die u aan de linker zijde vindt. Daarnaast kunt u de infotheek ook zoeken op trefwoord.

Tip ons
Mist u bepaalde informatie of heeft u een andere tip? Stuur ons dan een e-mail. We stellen uw tips zeer op prijs.

De redactie heeft de grootst mogelijke aandacht besteed aan de juistheid van alle informatie in de infotheek. Fouten zijn echter niet volledig uit te sluiten. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan deze teksten. Mocht u een onjuistheid constateren, dan kunt u ons dit per e-mail laten weten.