Vingerspellen

In principe heeft ieder begrip in de gebarentaal een eigen gebaar. Woorden of namen waar nog geen gebaar voor bestaat worden gespeld met de vingers. Vingerspellen heet dat. Het spellen van een woord wordt gedaan met een handalfabet: een verzameling gebaren waarmee alle letters van een alfabet worden uitgebeeld. Afbeelding handalfabet volgt nog Het handalfabet…

Lees artikel: Vingerspellen

Vierhandengebaren

Vierhandengebarentaal wordt gebruikt door doofblinde mensen. Bij de Nederlandse Vierhandengebarentaal worden dezelfde gebaren gebruikt als bij de Nederlandse Gebarentaal (NGT). Het verschil is dat de doofblinde tijdens het gebaren losjes de handen van de gesprekspartner vasthoudt. Zo kan de doofblinde persoon voelen wat er gebaard wordt. Alleen voor gebaren waarbij het mondbeeld erg belangrijk is,…

Lees artikel: Vierhandengebaren

Nederlands met Gebaren

Nederlands met Gebaren (NmG) is simpel gezegd een mengvorm van de Nederlandse taal en de Nederlandse Gebarentaal (NGT). Iemand die communiceert in NmG, maakt Nederlandse zinnen met zijn mond die hij ondersteunt met gebaren uit de NGT. NmG volgt in principe de grammatica van de Nederlandse taal. Er zijn verschillende vormen in de NmG. In…

Lees artikel: Nederlands met Gebaren

Gebarentaal

Voor dove mensen zijn gesproken talen minder toegankelijk omdat ze de klanken niet kunnen horen en maar een deel van de klanken op de lippen af te lezen is. Daarom is het logisch dat doven gebruik maken van een taalvorm die geen gebruik maakt van het gehoor en de stem. In de gebarentaal staan de…

Lees artikel: Gebarentaal