Dovenonderwijs

Zoek binnen de infotheek

Navigeer naar...

Resultaten: infotheek / onderwijs / dovenonderwijs

Dovenonderwijs

Dovenonderwijs

Dove en slechthorende kinderen kunnen terecht op een dovenschool of slechthorende school, ook wel cluster 2 school genoemd. Dat kan een basisschool of middelbare school zijn. Op een cluster 2-school wordt het onderwijs aangepast aan de auditieve beperking van de leerlingen.

Het komt regelmatig voor dat ook kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden en kinderen met communicatieve problemen zoals bepaalde vormen van autisme, eventueel in combinatie met een andere handicap op een cluster 2-school zitten.

Dovenschool
Dove kinderen gaan vaak naar een dovenschool. Een dovenschool heeft zijn dove leerlingen ten opzichte van een reguliere school toch meer te bieden. Allereerst zijn de klassen kleiner dan in het regulier onderwijs. Vaak gaat het om groepen van vijf tot twaalf leerlingen. De kinderen krijgen hierdoor voldoende individuele aandacht. Daarnaast zijn er ook orthopedagogen en interne begeleiders met kennis van de doelgroep op school aanwezig.

Een ander belangrijk kenmerk van een dovenschool is het tweetalige onderwijs: de lessen worden gegeven in zowel Nederlands als Nederlandse Gebarentaal (NGT). Naast alle gewone lessen krijgen dove kinderen ook extra lessen, zoals NGT en logopedie.

Vaak vinden dove kinderen het prettig om naar een dovenschool te gaan, want dan kunnen ze onderling fijn kletsen in gebarentaal. Maar niet iedereen woont in de buurt van een dovenschool dus sommige kinderen wonen doordeweeks op een internaat. Daarnaast kan de behoefte van een kind sterk verschillen, qua sociale vaardigheden als het onderwijsniveau.

Slechthorende school
Slechthorende kinderen gaan over het algemeen naar een slechthorende school. Net als op een dovenschool zitten er minder kinderen in de groep. De onderwijzers hebben hierdoor meer tijd om alles goed uit te leggen elk kind voldoende individuele aandacht te geven. Vaak gebruiken de leerkrachten ook extra hulpmiddelen, zoals solo-apparatuur, of Nederlands met Gebaren (NmG).

Naast alle gewone lessen krijgen slechthorende kinderen ook extra lessen, zoals logopedie waar ze leren spreken en extra oefenen met horen.

'Ik geef les in de Nederlandse Gebarentaal'
Wilma Matthijssen (41) is een van de bijna 150.000 leerkrachten in het Nederlandse basisonderwijs. Spelling, rekenen, lezen, het komt allemaal aan bod in het klaslokaal van juf Wilma. Alleen net even anders: Wilma geeft les in gebarentaal.

Lees hier het verhaal over Wilma.


Bronnen: Gezond Gehoor en Orenomtehoren.nl

Infotheek

Van oorsuizen tot hyperacusis en van hoortoestel tot trilwekker. In de infotheek vindt u informatie over diverse gehoorgerelateerde onderwerpen.

De informatie is gecategoriseerd in verschillende rubrieken die u aan de linker zijde vindt. Daarnaast kunt u de infotheek ook zoeken op trefwoord.

Tip ons
Mist u bepaalde informatie of heeft u een andere tip? Stuur ons dan een e-mail. We stellen uw tips zeer op prijs.

De redactie heeft de grootst mogelijke aandacht besteed aan de juistheid van alle informatie in de infotheek. Fouten zijn echter niet volledig uit te sluiten. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan deze teksten. Mocht u een onjuistheid constateren, dan kunt u ons dit per e-mail laten weten.