Mijn kind hoort niet goed

Iedere ouder hoopt dat zijn kind gezond ter wereld komt. Tien teentjes, tien vingertjes en een goed gehoor. Maar dat is niet altijd even vanzelfsprekend. Wanneer wordt slechthorendheid bij jonge kinderen ontdekt? Waar kun je terecht als je kind slecht hoort? En welke tests worden uitgevoerd?

Baby

Alle pasgeboren baby’s in Nederland krijgen in de eerste week van hun leven een zogenaamde neonatale gehoorscreening. Dit is een hoortest waarbij gemeten wordt of een baby na de geboorte voldoende hoort voor een normale spraak- en taalontwikkeling. Bij de meting wordt gebruik gemaakt van de OAE-methode waarbij de geluidjes die het oor zelf produceert als reactie op geluid van buitenaf het uitgangspunt zijn. In principe wordt de gehoorscreening tijdens hetzelfde huisbezoek gedaan als de hielprik.

Is de uitslag van de eerste gehoorscreening positief, dan hoort het kind genoeg om goed te leren praten. Verder onderzoek is niet nodig, maar mocht je als ouder twijfels hebben over het gehoor van je kind, dan kun je altijd bij het consultatiebureau of de huisarts terecht.

A-ABR-methode
Wanneer de uitslag van de gehoorscreening voor één of beide oren onvoldoende is, dan wordt dezelfde test na ongeveer een week opnieuw afgenomen. Is deze uitslag weer onvoldoende, dan wordt er nog een derde keer getest door middel van de A-ABR-methode, waarbij de hersenactiviteit wordt gemeten. Scoort je kind nog steeds niet voldoende, dan wordt het doorverwezen naar een audiologisch centrum (AC) voor verder onderzoek.

BERA-test
Ook als je zelf denkt dat je baby ondanks de positieve uitslag van de neonatale screening niet goed hoort, kun je terecht bij een AC. Je hebt dan wel een verwijzing nodig van je huisarts of het consultatiebureau. Bij het AC wordt het gehoor van je kind uitgebreid getest door middel van een BERA-onderzoek. Wanneer blijkt dat je baby slechthorend is, zal er gezocht worden naar de mogelijke oorzaken en oplossingen. Daarnaast krijgt je als ouder uitgebreide informatie en begeleiding.

Schoolkind

Op de basisschool gaan kinderen een aantal keer langs de schoolarts. Meestal gebeurt dit in groep 2 en groep 7. De schoolarts let voornamelijk op de groei en de ontwikkeling, maar voert ook een oogmeting en hoortest uit. Als er iets bijzonders uit de hoortest komt, stelt de schoolarts de ouders hiervan op de hoogte en geeft hij het kind een verwijsbrief naar een KNO-arts of een AC mee.

Als bij het AC blijkt dat je kind inderdaad slechthorend is, zal de audioloog hoortoestellen aanmeten. Tijdens de proefperiode worden de hoortoestellen in het AC gecontroleerd en de ervaringen met de ouders geëvalueerd. Daarnaast neemt het AC, in overleg met de ouders, contact op met de school om het effect van de hoortoestellen te bespreken.

Naast het gehoor wordt bij het slechthorende kind ook de taal- en spraakontwikkeling, en de algehele ontwikkeling onderzocht. De uitslag en eventuele adviezen over bijvoorbeeld de schoolkeuze wordt met de ouders besproken. Vaak gebeurt dit door een maatschappelijk werker.

Wanneer blijkt dat je kind slechthorend is, kom je als ouder in aanraking met een totaal nieuwe wereld. Het AC biedt hierbij goede informatie en begeleiding.

Tiener

Oudere kinderen en tieners kunnen zelf aangeven of ze minder goed horen. Een tiener kun je dan in eerste instantie meenemen naar een audicien die een simpele hoortest zal doen. Wanneer blijkt dat er sprake is van een zekere mate van gehoorverlies, worden tieners onder de zestien jaar doorgestuurd naar een AC. Tieners boven de zestien kunnen door de audicien verder geholpen worden of, bij ernstige gehoorschade, alsnog doorgestuurd worden naar een AC of een KNO-arts.

Uit onderzoek blijkt dat steeds meer tieners gehoorschade oplopen door het langdurig luisteren naar te harde muziek via hun mp3-speler of telefoon. Sommige jongeren lopen meer dan vijftien uur per week met een koptelefoon op of oordoppen in. Het is goed om als ouders met je tiener in gesprek te gaan over de gevolgen van te harde muziek. Zo maak je je kind bewust van gehoorschade en oorsuizen.

Bronnen: FENAC, Gezond Gehoor


Gerelateerde artikelen