Dovenonderwijs

Dove en slechthorende kinderen kunnen terecht op een dovenschool of slechthorenden school, ook wel cluster 2-scholen genoemd. Dat kan een basisschool of middelbare school zijn. Op een cluster 2-school wordt het onderwijs aangepast aan de auditieve beperking van de leerlingen.

Het komt regelmatig voor dat ook kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden en kinderen met communicatieve problemen zoals bepaalde vormen van autisme, eventueel in combinatie met een andere handicap, op een cluster 2-school zitten.

Dovenschool
Een dovenschool heeft zijn dove leerlingen ten opzichte van een reguliere school meer te bieden. Allereerst zijn de klassen kleiner dan in het regulier onderwijs. Vaak gaat het om groepen van vijf tot twaalf leerlingen. De kinderen krijgen hierdoor voldoende individuele aandacht. Daarnaast zijn er ook orthopedagogen en interne begeleiders met kennis van de doelgroep op school aanwezig.

Een ander belangrijk kenmerk van een dovenschool is het tweetalige onderwijs: de lessen worden gegeven in zowel Nederlands als Nederlandse Gebarentaal (NGT). Naast alle gewone lessen krijgen dove kinderen ook extra lessen, zoals NGT en logopedie.

Vaak vinden dove kinderen het prettig om naar een dovenschool te gaan, want dan kunnen ze onderling fijn kletsen in gebarentaal. Maar niet iedereen woont in de buurt van een dovenschool dus sommige kinderen wonen doordeweeks op een internaat. Daarnaast kan de behoefte van een kind sterk verschillen, qua sociale vaardigheden en het onderwijsniveau.

Slechthorenden school
Net als op een dovenschool zitten er minder kinderen in de groepen op een slechthorenden school. De onderwijzers hebben hierdoor meer tijd om alles goed uit te leggen en elk kind voldoende individuele aandacht te geven. Vaak gebruiken de leerkrachten ook extra hulpmiddelen, zoals solo-apparatuur, of Nederlands met Gebaren (NmG).

Naast alle gewone lessen krijgen slechthorende kinderen ook extra lessen, zoals logopedie waar ze leren spreken en extra oefenen met horen.

‘Ik geef les in de Nederlandse Gebarentaal’
Wilma Matthijssen (41) is een van de bijna 150.000 leerkrachten in het Nederlandse basisonderwijs. Spelling, rekenen, lezen, het komt allemaal aan bod in het klaslokaal van juf Wilma. Alleen net even anders: Wilma geeft les in gebarentaal.

Lees hier het verhaal van Wilma.

Bronnen: Gezond Gehoor en Orenomtehoren.nl


Gerelateerde artikelen

Doof.nl maakt gebruik van cookies.

We gebruiken noodzakelijke cookies om onze website goed te laten werken.

Met jouw toestemming plaatsen wij statistische cookies die worden gebruikt om de website te testen en te verbeteren. De gegevens die we verzamelen zijn altijd anoniem.

Als je marketingcookies accepteert, wordt bij het afspelen van video's die wij via YouTube op onze site plaatsen informatie over jouw gebruik van onze site gedeeld met YouTube, voor social media, adverteren en analyse.

Lees meer

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Lees meer

Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

Lees meer

Onze website maakt zelf geen gebruik van marketingcookies. Bij het afspelen van video's die wij via YouTube op onze site plaatsen, worden wel marketingcookies geinstalleerd. Je kunt deze marketingcookies uitzetten, maar dan kun je de video's mogelijk niet meer afspelen.