Nieuws / Onderwijs

Nederlandse studenten steunen dovenschool Oeganda

Nederlandse studenten steunen dovenschool Oeganda

Studenten van de universiteit Wageningen zijn nauw betrokken bij de opzet van een dovenschool in Oeganda. Er wordt les gegeven in gebarentaal en de school staat ook open voor familie’s die onderwijs niet kunnen betalen. Lees verder »

Slechthorende leerkracht: de omgekeerde wereld

Slechthorende leerkracht: de omgekeerde wereld

advertorial

Een slechthorende leerling kan de leerkracht beter verstaan als de leerkracht een microfoontje draagt, maar wat als de leerkracht zelf slechthorend is? In feite zou dan elke leerling een microfoontje opgespeld moeten krijgen, maar dat is niet realistisch. Lees verder »

Kamervragen over dreigende sluiting doveninternaat Haren

Kamervragen over dreigende sluiting doveninternaat Haren

Wegens bezuinigingen dreigt het doveninternaat Haren haar deuren te moeten sluiten. De PvdA heeft dit opgepakt en stelt kamervragen aan Sander Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.Lees verder »

Dynamic Soundfield ondersteunt TOS-leerlingen in vakscholen VMBO

Dynamic Soundfield ondersteunt TOS-leerlingen in vakscholen VMBO

advertorial

Kan geluidsversterking door soundfieldsystemen leerlingen met taalontwikkelingsstoornissen (TOS) ondersteunen bij hun vakopleiding? Recent hebben Phonak en Kentalis een succesvolle proef afgerond binnen het VMBO van het Thorbecke college in Zwolle.Lees verder »

Communicatietraining bij GGMD

Communicatietraining bij GGMD

Wat doet een communicatiespecialist en communicatietrainer bij GGMD voor Doven en Slechthorenden? Elles van Naarden vertelt het in een ondertiteld gebarenfilmpje.Lees verder »

GGMD biedt vervolgmodules NmG aan

GGMD biedt vervolgmodules NmG aan

Op verzoek van de stichting Plotsdoven heeft GGMD drie vervolgmodules NmG ontwikkeld. De nadruk in deze modules ligt op kunnen converseren. Elke module bestaat uit vier bijeenkomsten en behandelt een bepaald thema: werk, in en om het huis, en gezondheidszorg. Lees verder »

Ouders actief voor tweetalig onderwijs

Ouders actief voor tweetalig onderwijs

Op donderdag 20 november 2014 verscheen er een brief in gebarentaal op internet. In de brief vragen de ouders aandacht voor de volwaardigheid van de Nederlandse Gebarentaal en het belang van het gebruiken van deze gebarentaal voor hun kinderen.Lees verder »

Met handgebaren naar de top!

Met handgebaren naar de top!

'Hebben jullie begrepen wat ik net verteld heb,' vraagt Dorota Migdal uit Purmerend aan het publiek, nadat zij haar presentatie opent in gebarentaal. Met deze verrassende opening weet mbo-leerling Dorota het publiek direct voor zich te winnen.Lees verder »

Doofblinde Lisa maakt haar droom waar

Doofblinde Lisa maakt haar droom waar

De Nederlandse Lisa van der Mark is cum laude afgestudeerd aan een Amerikaanse universiteit. En dat is heel bijzonder, want Lisa kan doordat ze doof en slechtziend is niet normaal communiceren.Lees verder »

WFD: meer gebarentaal en beter onderwijs voor doven

WFD: meer gebarentaal en beter onderwijs voor doven

World Federation of Deaf (WFD) pleit onder andere voor een bredere toegankelijkheid van de schoolomgeving voor dove leerlingen tijdens de laatste zitting van het Committee on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). Lees verder »

Congres en boek over wat doof kind écht nodig heeft van reguliere leerkracht

Congres en boek over wat doof kind écht nodig heeft van reguliere leerkracht

Vaak denken leerkrachten dat een dove leerling ‘een horende leerling is, die niet kan horen’. Deze belangrijke misvatting wordt ontkracht in het recent verschenen boek Teaching Deaf Learners Psychological and developmental Foundations  van Harry Knoors en Mark Marschark.Lees verder »

Ouders geven onderwijs van Kentalis een 8

Ouders geven onderwijs van Kentalis een 8

Ouders geven Kentalis gemiddeld een 8 bij onderzoek naar oudertevredenheid op school. Zij geven aan tevreden te zijn over het onderwijs dat de school geeft en de meeste zouden andere ouders deze school aanraden. Uniek was bovendien de ouderbetrokkenheid bij de totstandkoming van dit onderzoek.Lees verder »

Cursus dovenonderwijs in ontwikkelingslanden

Cursus dovenonderwijs in ontwikkelingslanden

Maandag 17 februari komen 25 internationale experts bijeen in Den Haag, met als gezamenlijk doel de positie van dove kinderen in de wereld te verbeteren. Ze nemen deel aan de drieweekse cursus ‘Deaf Children in International Development’.Lees verder »

Betere psychische zorg voor doven en slechthorenden

Betere psychische zorg voor doven en slechthorenden

Intentieverklaring tot samenwerking getekend door Reinier van Arkel, Kentalis en GGMD. Betere psychische zorg voor doven en slechthorenden in Zuid- en West-Nederland.Lees verder »

NSDSK en VierTaal tekenen samenwerkingsovereenkomst

NSDSK en VierTaal tekenen samenwerkingsovereenkomst

Begin deze week hebben de bestuurders van VierTaal en de NSDSK een samenwerkingsovereenkomst getekend. VierTaal is een instelling Cluster 2 in oprichting, die onderwijs gaat verzorgen aan leerlingen met auditieve en communicatieve beperkingen in het westen van Nederland. In deze regio is de NSDSK als zorgaanbieder actief voor dezelfde doelgroepen. Lees verder »

Open dagen bij onderwijs Kentalis

Open dagen bij onderwijs Kentalis

Kentalis biedt naast diagnostiek en zorg ook onderwijs voor mensen met beperkingen in horen of communiceren. Kom naar de open dagen van onze onderwijsvestigingen Compas, Effatha en Guyot.Lees verder »

Training GGMD 'Jezelf presenteren en assertief zijn op de arbeidsmarkt'

Training GGMD 'Jezelf presenteren en assertief zijn op de arbeidsmarkt'

Hoe presenteert u zich als u een baan zoekt? In de training “Jezelf presenteren en assertief zijn op de arbeidsmarkt” in Amsterdam besteden we o.a. aandacht aan sollicitatiebrieven schrijven, gesprekken voeren en uw netwerk uitbreiden.Lees verder »

Veranderingen in het Passend Onderwijs

Veranderingen in het Passend Onderwijs

Kentalis heeft een animatiefilmpje ontwikkeld voor ouders om hen te informeren over de veranderingen als gevolg van Passend Onderwijs. Lees verder »

Nieuw boek van dove historicus Henk Betten

Nieuw boek van dove historicus Henk Betten

Na jaren onderzoek werd afgelopen zaterdag het boek Deaf Education in Europe – the Early Years van de dove historicus Henk Betten gepresenteerd. Het boek geeft een compleet overzicht van de opkomst van onderwijsinstituten voor dove leerlingen in achtendertig verschillende Europese landen en regio´s.Lees verder »

Attendiz en Kentalis Onderwijs vormen samen instelling

Attendiz en Kentalis Onderwijs vormen samen instelling

Attendiz en Kentalis Onderwijs ondertekenen donderdag 12 september een intentieverklaring om samen een instelling te vormen. Door deze samenvoeging wordt een breed onderwijsaanbod en ambulante dienstverlening mogelijk voor kinderen met auditieve en/of communicatieve beperkingen (cluster 2).Lees verder »

De Spreekhoorn en de Koninklijke Auris Groep tekenen intentieverklaring

De Spreekhoorn en de Koninklijke Auris Groep tekenen intentieverklaring

De besturen van De Spreekhoorn en de Koninklijke Auris Groep tekenden op donderdag 5 september 2013 een intentieverklaring om samen een instelling te gaan vormen. Het tekenen van een intentieverklaring is de eerste stap in het realiseren van een instelling voor onderwijs voor dove en slechthorende leerlingen en voor leerlingen met een taalspraakstoornis.Lees verder »

Dove en slechthorende jongeren minder populair in het regulier onderwijs

Dove en slechthorende jongeren minder populair in het regulier onderwijs

Dove en slechthorende jongeren komen sociaal minder goed mee in het regulier onderwijs. Dit blijkt uit onderzoek van Nina Wolters, onderzoeker bij Kentalis. Met het oog op het aankomend Passend Onderwijs, maar ook bij de start van het nieuwe schooljaar, zijn deze zorgelijke onderzoeksresultaten extra actueel en relevant.Lees verder »

Kentalis bereidt zich voor op passend onderwijs

Kentalis bereidt zich voor op passend onderwijs

Slechthorende en dove kinderen gaan nu vaak naar speciaal onderwijs. De overheid wil dat meer kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, naar het regulier onderwijs gaan. Als voorbereiding op de invoering van Passend Onderwijs in 2014 start Kentalis een pilot in Noord-Brabant.Lees verder »

Even bellen met Henk Bakker

Even bellen met Henk Bakker

Het is vrijdagmiddag 21 juni 2013. We bellen even met Henk Bakker, Raad van Bestuur Koninklijke Kentalis over Passend Onderwijs.Lees verder »

Opleiding De Gelderhorst genomineerd voor Prinses Margriet Prijs

Opleiding De Gelderhorst genomineerd voor Prinses Margriet Prijs

De eigen opleiding Helpende Zorg & Welzijn van De Gelderhorst is genomineerd voor de Prinses Margriet Prijs. Deze prijs is bedoeld voor projecten die op een innovatieve en creatieve manier een bijdrage leveren aan de kwaliteitsverbetering van de zorg.Lees verder »

Kentalis: Open dag Het Rotsoord, Effatha en Guyot

Kentalis: Open dag Het Rotsoord, Effatha en Guyot

Eind januari zijn er weer open dagen op verschillende scholen van Kentalis. Kentalis Het Rotsoord, Kentalis Effatha en Kentalis Guyot openen hun deuren voor belangstellende leerlingen en hun ouders/verzorgers. Mis het niet!Lees verder »

Er was eens een doof meisje die droomde journalist te worden...

Er was eens een doof meisje die droomde journalist te worden...

Misschien herinnert u zich het bericht nog van de dove student-in-spé Lisa Hinderks die eind augustus werd toegelaten aan de School voor Journalistiek en toen toch niet? Een paar maanden én een aantal kamervragen verder is hier haar reactie het geheel.Lees verder »

Digitale woordenschattoets ontwikkeld voor kinderen met auditieve beperking

Digitale woordenschattoets ontwikkeld voor kinderen met auditieve beperking

Een doof op slechthorend kind kent over het algemeen minder woorden dan een kind dat goed kan horen. Deze achterstand in woordenschat is vaak de belangrijkste oorzaak voor problemen met begrijpend lezen. De Radboud Universiteit ontwikkelde een digitale woordenschattoets die in speciaal basisonderwijs gebruikt kan worden.Lees verder »

JongerenCommissie schenkt camera's aan dovenschool Suriname

JongerenCommissie schenkt camera's aan dovenschool Suriname

Vorige week woensdag heeft de JongerenCommissie (JC) twee filmcamera's geschonken aan Surinaamse Doven Belangen (Sudobe) en de Kennedystichting in Paramaribo. Volgens Harry Neslo, directeur van de Kennedyschool, betekent dit gebaar veel voor de doven en het dovenonderwijs in Suriname.Lees verder »

'Ik geef les in de Nederlandse Gebarentaal'

'Ik geef les in de Nederlandse Gebarentaal'

Portret van een leerkracht in het cluster 2-onderwijs
Wilma Matthijssen (41) is een van de bijna 150.000 leerkrachten in het Nederlandse basisonderwijs. Spelling, rekenen, lezen, het komt allemaal aan bod in het klaslokaal van juf Wilma. Alleen net even anders: Wilma geeft les in gebarentaal.Lees verder »

Blogpost: Taalbeleid binnen het dovenonderwijs herzien?

Blogpost: Taalbeleid binnen het dovenonderwijs herzien?

Onlangs publiceerde Harry Knoors en Mark Marschark hun artikel 'Language Planning for the 21st Century. Revisiting Bilingual Language Policy for Deaf Children'. Op dit artikel kwamen verschillende reacties, waaronder een kritische blogpost van Maartje De Meulder.Lees verder »

100 jaar dovenonderwijs Amsterdam succesvol gevierd

100 jaar dovenonderwijs Amsterdam succesvol gevierd

Dovenonderwijs leeft in Amsterdam. Dat bleek afgelopen week tijdens de viering van 100 jaar dovenonderwijs in Amsterdam. Het afsluitende minisymposium 'De toekomst van het onderwijs aan kinderen met een auditieve beperking' werd woensdag 28 maart bijgewoond door een kleine 200 belangstellenden. De reünie was zaterdag 24 maart bezocht door 600 mensen in de leeftijd van 14 tot 94 jaar.Lees verder »

'De toekomst van het onderwijs aan kinderen met een auditieve beperking'

'De toekomst van het onderwijs aan kinderen met een auditieve beperking'

In Amsterdam wordt al 100 jaar dovenonderwijs gegeven. Reden voor Kentalis Signis het minisymposium ‘De toekomst van het onderwijs aan kinderen met een auditieve beperking’ te houden op woensdag 28 maart 2012.Lees verder »

Reunie J.C. Ammanschool

Reunie J.C. Ammanschool

Jong en oud viert 100 jaar dovenonderwijs Amsterdam
In Amsterdam wordt al 100 jaar dovenonderwijs gegeven. Reden voor een feestje. Kentalis Signis organiseert daarom een reünie voor oud-leerlingen en oud-leraren op zaterdag 24 maart 2012.Lees verder »

Kentalis organiseert conferentie voor beter dovenonderwijs in Oost-Afrika

Kentalis organiseert conferentie voor beter dovenonderwijs in Oost-Afrika

Hoe kan Kentalis haar kennis over dovenonderwijs in de toekomst nog beter delen met landen in Oost-Afrika? Hoe kan ze de manieren waarop ze het deelt efficiënter organiseren en nog beter afstemmen op de maatschappelijke en politieke situatie in dit deel van de wereld? Antwoorden op deze en andere vragen verzamelt Kentalis tijdens de internationale conferentie over dovenonderwijs in Oost-Afrika.Lees verder »

Leraren staken tegen bezuinigingen passend onderwijs

Leraren staken tegen bezuinigingen passend onderwijs

Vandaag protesteren tienduizenden leraren tegen de bezuinigingen op het passend onderwijs. Ze maken zich ernstig zorgen over de gevolgen van de 300 miljoen euro die de minister van onderwijs wil bezuinigen. Wordt hiermee de kennis, kwaliteit en betrokkenheid wegbezuinigd? En verliest het speciaal onderwijs daarmee zijn fuctie als veilige haven?Lees verder »

Kamerleden Ferrier en Biskop (CDA) bezoeken Kentalis

Kamerleden Ferrier en Biskop (CDA) bezoeken Kentalis

Op maandag 30 januari 2012 brachten Tweede Kamerleden voor het CDA Kathleen Ferrier en Jack Biskop een werkbezoek aan Koninklijke Kentalis. Zij werden ontvangen door Bas van den Dungen en Henk Bakker (Raad van Bestuur) op de locatie in Sint-Michielsgestel.Lees verder »

Gebarentaal hulp bij Franse les

Gebarentaal hulp bij Franse les

Geen tafeltjes in het gelid en leerlingen die met de pen in de aanslag luisteren naar de docent. Bij de Franse les op het Carolus Clusius College zitten de leerlingen in een kring en doen iets wat nog het meest op het spelletje Hints lijkt.Lees verder »

Open Dag Kentalis Guyotschool voor VSO en internaat

Open Dag Kentalis Guyotschool voor VSO en internaat

Op woensdag 1 februari 2012 zet Kentalis Guyotschool voor VSO in Haren - in samenwerking het het internaat van Kentalis in Groningen - haar deuren open. De Guyotschool voor VSO is een tweetalige school en biedt onderwijs aan dove en slechthorende leerlingen.Lees verder »

Kentalis Scholengemeenschap houdt open dag

Kentalis Scholengemeenschap houdt open dag

Kentalis Scholengemeenschap Effatha houdt donderdag 26 januari 2012 een open dag. Van 10.00 tot 13.00 uur kunnen leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) een kijkje komen nemen en vragen stellen.Lees verder »

HoorToren.nl: online lespakket over gehoor

HoorToren.nl: online lespakket over gehoor

De HoorToren is een interactief lespakket over het gehoor voor de hele bassisschool. Leerlingen leren wat het gehoor is en ervaren waarom een goed gehoor zo belangrijk is. Ze begrijpen daardoor ook dat ze zuining moeten zijn op hun oren. Het lespakket is nu ook online te vinden op www.HoorToren.nl.Lees verder »

Eerste dove, Vlaamse studente haalt diploma lerares

Eerste dove, Vlaamse studente haalt diploma lerares

De 22-jarige Cynthia Dult ontving zaterdag haar diploma van bachelor in het onderwijs, aan de Arteveldehogeschool in Gent. Niets ongewoons, ware het niet dat zij de eerste dove studente is die de opleiding volgde. 'Ik moest wel harder werken dan mijn medestudenten', zegt ze.Lees verder »

Samenwerking Auris en Kentalis in Rotterdam Zuid

Samenwerking Auris en Kentalis in Rotterdam Zuid

Koninklijke Auris Groep en Koninklijke Kentalis gaan in de regio Rotterdam Zuid samenwerken om de zorg aan de cliënt met communicatieve beperkingen te verbeteren.Lees verder »

Bedrijven maken kennis met Kentalis Guyotschool voor VSO

Bedrijven maken kennis met Kentalis Guyotschool voor VSO

Op donderdagmiddag 3 november 2011 opent de Guyotschool voor VSO in haar deuren voor het bedrijfsleven. Aan de hand van presentaties en het delen van ervaringen laten de leerlingen zien welke kwaliteiten en vaardigheden ze in huis hebben. De Guyotschool biedt onderwijs dove en slechthorende leerlingen.Lees verder »

Vlaamse dove kinderen hebben recht op tolk in les

Vlaamse dove kinderen hebben recht op tolk in les

Dwangsom dwingt Vlaamse overheid tot uitbreiding aantal tolkuren in 'horend' onderwijs
De Vlaamse Gemeenschap ontzegt dove kinderen een fatsoenlijke kans op 'gewoon' secundair onderwijs omdat ze te weinig doventolkuren aanbiedt. Dat oordeelde een rechter in beroep. Vlaamse dovenorganisaties noemen de uitspraak een mijlpaal. 'Niet kunnen horen zegt niets over je intelligentie.'Lees verder »

Verlenging hoogleraarschap prof. dr. H. Knoors

Verlenging hoogleraarschap prof. dr. H. Knoors

Het hoogleraarschap van professor Harry Knoors wordt met ingang van 1 oktober 2011 met 5 jaar verlengd. De afgelopen 8 jaar heeft Harry Knoors in zijn functie van hoogleraar de bijzondere leerstoel "Opvoeding van en onderwijs aan prelinguaal auditief gehandicapten" aan de Radboud Universiteit Nijmegen met succes bekleed.Lees verder »

Bezuinigingen op cluster 2-scholen

Bezuinigingen op cluster 2-scholen

Roeien met minder riemen?
Minister Van Bijsterveldt voert in 2012 vernieuwd ‘passend onderwijs’ in en vanaf 2013 bezuinigt ze er fors op. Wat betekent dit voor cluster 2-scholen, waar onder anderen dove en slechthorende kinderen onderwijs kunnen volgen? Moeder Hanne Touw en schooldirecteur Paul de Haan zijn bezorgd, het ministerie is vol vertrouwen.Lees verder »

Onderzoek: Dove jongeren, sluiten opleiding en werk op elkaar aan?

Onderzoek: Dove jongeren, sluiten opleiding en werk op elkaar aan?

Arnold de Vries constateert dat de opleiding en het werkveld van dove jongeren niet goed op elkaar aansluiten. Is er een effectievere aanpak te formuleren voor een betere aansluiting van de opleidingen op de arbeidsmarkt? Met dit onderzoek ronde hij zijn masteropleiding Dovenstudies af.Lees verder »

Onderzoek: Met een CI erbij-horend?!

Onderzoek: Met een CI erbij-horend?!

Wat zijn de ervaringen van ouders met kinderen met een cochleair implantaat in het regulier basisonderwijs? Met die vraag startte Bauke Leijenaar, student aan de master Dovenstudies te Utrecht, zijn onderzoek.Lees verder »

Alle Auris-so scholen in basisarrangement

Alle Auris-so scholen in basisarrangement

Alle Auris-so scholen zijn door de onderwijsinspectie definitief als voldoende beoordeeld. Hiermee vallen zij in het zogenaamde basisarrangement. Hoge waardering was er van de inspectie op veel Auris-so en -vso scholen voor het onderwijsaanbod, de leerlijnen en de didactische kwaliteit van veel lessen.Lees verder »

Advertentie

Hoorbeleving

Inloopochtend: Gratis hoortest

Inloopochtend: Gratis hoortest

 • Plaats: Huizen
 • Datum: 9 april 2015
Inloopochtend: Hoorhulpmiddelen

Inloopochtend: Hoorhulpmiddelen

 • Plaats: Huizen
 • Datum: 11 juni 2015
Inloopochtend: Second opinion

Inloopochtend: Second opinion

 • Plaats: Huizen
 • Datum: 9 juli 2015


Theatertour

HEERLIJK DUURT HET LANGST (ANNIE M.G. SCHMIDT)

HEERLIJK DUURT HET LANGST (ANNIE M.G. SCHMIDT)

 • Plaats: Nieuwegein
 • Datum: 1 april 2015
gewoon DOEN

gewoon DOEN

 • Plaats: Amstelveen
 • Datum: 2 april 2015
Teerling

Teerling

 • Plaats: Amstelveen
 • Datum: 1 mei 2015
Edwin Evers Band

Edwin Evers Band

 • Plaats: Amstelveen
 • Datum: 2 mei 2015
Danny de Munk

Danny de Munk

 • Plaats: Amstelveen
 • Datum: 12 mei 2015
Alles eromheen

Alles eromheen

 • Plaats: Amstelveen
 • Datum: 28 mei 2015


Nieuwsbrief van Doof.nl

Meld u nu direct aan!

Gezond gehoor

Het eerste tijdschrift in Nederland over geluid, gehoor en gehoorproblemen.

/