Beantwoording kamervragen KPN teksttelefoonservice (Teleplus)

14-09-2008 algemeen

Enige tijd geleden besloot KPN om de teksttelefoonservice, ook wel bekend als Teleplus in de nachtelijke uren te beperken. Inmiddels is de dienst weer bereikbaar totdat er een alternatief is voor de sterk verouderde service. De kamerleden Hessel en Vietsch (beide CDA) en van Dijken en Vos (beide PVDA) hebben hier kamervragen over gesteld. Inmiddels is hier – mede namens de Staatssecretaries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport – antwoord op gegeven.

Hierbij zend ik u – mede namens de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport – de antwoorden op vragen van de leden Hessels en Vietsch (beiden CDA) met nummer 2070827530 (ingezonden 19 augustus 2008) over het beperken en gedeeltelijk beëindigen van de dienst Teleplus door KPN.

Vraag 1
Heeft u kennisgenomen van het besluit van KPN om per 1 augustus 2008 de dienst Teleplus (teksttelefoonbemiddeling, een dienst die telefooncontact tussen auditief gehandicapten en horenden mogelijk maakt) te beperken en de dienstverlening tussen 22.00 uur en 7.00 uur te beëindigen?

Vraag 2
Acht u het verantwoord om deze monopolistische activiteit van KPN, die een belangrijke bijdrage levert aan het sociale functioneren van doven en slechthorenden, te beperken tot de dag- en avonduren? En daarmee te veroorzaken dat doven en slechthorenden na 22.00 uur `s avonds niet meer in staat zijn iemand te bellen?

Antwoord 1 & 2
Ik heb inderdaad kennisgenomen van dit besluit van KPN. Tevens heb ik vernomen van KPN dat de Teleplus dienst afgelopen 15 augustus weer is hervat in de nachtelijke uren, totdat er een alternatief is gevonden voor deze, volgens KPN, sterk verouderde dienst.

Overigens staat het eenieder vrij een dienst als de Teleplus dienst aan te bieden. KPN is 25 jaar geleden als staatsbedrijf met de dienst begonnen en is na het liberaliseren van de telecommunicatiemarkt deze dienst vrijwillig blijven aanbieden. De belangstelling voor de dienst is inmiddels wel sterk gedaald. Ik heb van KPN begrepen dat het gemiddeld gebruik ’s nachts is teruggelopen naar circa 5 telefoontjes per nacht.

Vraag 3
Bent u bereid in overleg te treden met KPN teneinde de genomen beperkingen terug te draaien?

Antwoord
KPN geeft aan in samenspraak met betrokken belangenorganisaties op zoek te zijn naar een volwaardig alternatief. Ik vertrouw erop dat KPN en de betrokken belangenorganisaties hier samen uit zullen komen. Vanzelfsprekend volg ik deze ontwikkelingen nauwlettend.

Vraag 4
Heeft u – indien KPN niet aan deze oproep gehoor zou willen geven – wettelijke bevoegdheden om herstel van het oude niveau van de dienstverlening terug te draaien?

Antwoord
In de Telecommunicatiewet en de daarop gebaseerde lagere regelgeving zijn geen bijzondere voorzieningen opgenomen voor gehandicapte gebruikers. Op dit moment kan dus geen opdracht tot het leveren van een dergelijke dienst worden gegeven. De zogenaamde universeledienstrichtlijn (2002/22/EG) geeft lidstaten overigens wel de mogelijkheid ten aanzien van gebruikers met een handicap, waar nodig, bijzondere maatregelen te nemen. Nu KPN echter besloten heeft de dienst Teleplus vooralsnog voort te zetten, en bovendien heeft aangegeven niet te stoppen zonder dat er een gelijkwaardig alternatief is, lijkt het opnemen van dergelijke maatregelen in de universele dienst niet opportuun.

Hierbij beantwoord ik tevens – mede namens de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport – de vragen van de leden Van Dijken en Vos (beiden PvdA) over het tussen 22.00 en 07.00 uur staken van de Teleplusdienst door KPN (ingezonden 19 augustus 2008).

Vraag 1
Heeft u kennisgenomen van het staken van de Teleplusdienst van KPN voor doven tussen 22.00 tot 7.00 per 1 augustus jongstleden?

Vraag 2
Vindt u het verantwoord dat een dergelijke dienst wordt gestaakt zonder dat er een vervangende dienst beschikbaar is?

Vraag 3
Kunt u verklaren waarom hangende het overleg tussen KPN en vertegenwoordigers van doven en slechthorenden deze dienst eenzijdig en abrupt is ingeperkt?

Antwoord 1, 2 & 3
Ik heb inderdaad kennisgenomen van het staken van deze dienst van KPN. Tevens heb ik vernomen van KPN dat de Teleplusdienst afgelopen 15 augustus weer is hervat in de nachtelijke uren, totdat er een alternatief is gevonden voor deze, volgens KPN, sterk verouderde dienst.

Vraag 4
Bent u bereid om met KPN te spreken over het hervatten van deze dienst tot er voor doven en slechthorenden een alternatief beschikbaar is?

Antwoord
De Teleplusdienst is inmiddels weer hervat. KPN geeft aan in samenspraak met betrokken belangenorganisaties reeds op zoek te zijn naar een volwaardig alternatief. Ik vertrouw erop dat KPN en de betrokken belangenorganisaties hier samen uit zullen komen. Vanzelfsprekend volg ik deze ontwikkelingen nauwlettend.

(w.g.) drs. F. Heemskerk


Reacties

Er zijn nog geen reacties Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Gerelateerde artikelen

Doof.nl maakt gebruik van cookies.

Doof.nl gebruikt vier soorten cookies.

Lees meer

Deze cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt.

Lees meer

Op onze website staan YouTube-filmpjes. Wanneer je deze wilt afspelen, dan moet je de cookies accepteren. YouTube slaat dan cookies op op jouw computer.