Bijna helft van dove en slechthorende jongeren ernstige psychische problemen

19-03-2013 algemeen

Deskundigen uit binnen- en buitenland wijzen op de noodzaak van gespecialiseerde psychische hulpverlening voor dove en zwaar slechthorende kinderen en jongeren. Bijna 50 procent van hen ervaart ernstige psychische problemen, maar toch komt deze groep relatief weinig in aanraking met hulpverleners.

Donderdag 21 maart vindt het symposium ‘Gewoon of Speciaal’ plaats in de Meervaart in Amsterdam. Aanleiding is het promotieonderzoek van kinder- en jeugdpsychiater Dr. Tiejo van Gent, Mental health problems in deaf and severely hard of hearing children and adolescents.

Psychische problemen
In zijn proefschrift stelt Van Gent vast dat ouders, leraren, dove adolescenten zelf én hulpverleners hoge percentages psychische problemen bij dove jongeren aantreffen. Ouders en leerkrachten rapporteren ernstig probleemgedrag bij 28 procent respectievelijk 32 procent van de dove jongeren. Dat is bijna twee keer vaker dan bij horende jongeren. Hulpverleners en adolescenten zelf melden in nog meer gevallen psychische problemen. Uit interviews met de adolescenten bleek bij 49 procent ernstig probleemgedrag aanwezig te zijn. Bij 46 procent van alle jongeren kon er zelfs een psychische stoornis worden vastgesteld.

Chronische communicatieproblemen
Dove kinderen en jongeren staan bloot aan extra risicofactoren, die bij elkaar opgeteld het risico op psychische klachten en stoornissen nog eens vergroten. Chronische communicatieproblemen met de directe omgeving, geconfronteerd worden met ernstige mislukkingen en misverstanden en het feit dat deze kinderen en jongeren door hun beperking minder toegang hebben tot de horende wereld om hen heen, kunnen  hun sociaal-emotionele ontwikkeling ernstig belemmeren. Dove kinderen en jongeren lopen een groter risico om gepest te worden en andere traumatische ervaringen mee te maken.

Noodkreet
De gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (GGz) voor doven kwam in de tweede helft van de jaren tachtig tot stand na de noodkreet van de moeder van een dove jongeman, die overleed omdat men hem in de GGz-instelling waar hij verbleef niet begreep. Diverse hulpverleners, GGz-aanbieders en ouderorganisatie FODOK hebben toen een landelijk netwerk voor gespecialiseerde GGz van de grond gekregen. In de loop der tijd werd de financiering daarvan steeds moeilijker en nu is gespecialiseerde hulp nog maar beperkt beschikbaar toegankelijk. Overheid en zorgverzekeraars beseffen vaak onvoldoende de noodzaak van gespecialiseerde GGz voor doven en slechthorenden.

Noodzaak verdere samenwerking en nieuwe voorzieningen
Het onderzoek van Dr. Tiejo van Gent en de ervaringen van de donderdag aanwezige wetenschappers maken overduidelijk dat er meer mogelijkheden moeten komen om dove en slechthorende kinderen en jongeren goed te kunnen helpen. De reguliere hulpverlening is daartoe niet in staat. Tijdens het congres worden nieuwe initiatieven voor gespecialiseerde ketenzorg in het land gepresenteerd en bediscussieerd.

Kentalis in het kort
Kentalis is een landelijke organisatie die al 220 jaar gespecialiseerd is in diagnostiek, zorg en onderwijs voor mensen met beperkingen in horen en communiceren. Onze medewerkers bieden klanten toegang tot alle actuele mogelijkheden van taal en communicatie. Door kennis en expertise te ontwikkelen, toe te passen en te delen willen wij de kwaliteit van onze dienstverlening duurzaam verbeteren. Met hart, oog en oor voor de ander. En vooral: in goede dialoog met klanten, medewerkers en partners.


Reacties

Er zijn nog geen reacties Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Gerelateerde artikelen

Doof.nl maakt gebruik van cookies.

Doof.nl gebruikt vier soorten cookies.

Lees meer

Deze cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt.

Lees meer

Op onze website staan YouTube-filmpjes. Wanneer je deze wilt afspelen, dan moet je de cookies accepteren. YouTube slaat dan cookies op op jouw computer.