Communicatierevalidatie bij slechter horen en doof worden

31-01-2005 algemeen

Vanaf 11 februari 2005 start De Riethorst in Ede met een nieuw aanbod voor progressief slechthorenden, slechthorenden, laatdoven en plotsdoven: ‘communicatie-revalidatie’. Dit aanbod richt zich in het bijzonder op cliënten die een zodanig complexe revalidatievraag hebben, dat zij gebaat zijn bij een intensieve en multi-disciplinaire aanpak.

Wat is De Riethorst?De Riethorst in Ede maakt deel uit van GGZ-instelling de Gelderse Roos. Naast de GGZ behandelingen is communicatie-revalidatie de tweede kerntaak waar De Riethorst zich op richt.

Manager Charley Erkens: ‘De Riethorst is een landelijk centrum voor doven en slechthorenden. Ook voor mensen met niet aangeboren auditieve beperkingen, die willen integreren of reïntegreren in de maatschappij. Uit ervaring weten wij dat deze mensen op het gebied van communicatie diverse problemen kunnen ervaren. Op het sociale en relationele vlak, bijvoorbeeld misverstanden, verkramping en verlamming in de contacten, onbegrip, isolement en vermijding. Of op het psychische vlak, allerlei gevoelens als schuld, onzekerheid, schaamte, minderwaardigheid en angst. Denk ook aan fysieke problemen ten gevolge van oorsuizingen en evenwichtsstoornissen. Daarnaast kunnen deze mensen een informatieachterstand oplopen en moeten ze op een nieuwe manier informatie leren verwerven.’

Het programma

De revalidatie die De Riethorst biedt kan zowel individueel als groepsgewijze (1 dag per week) plaats vinden. In elk programma komen de psychische verwerking van de beperking, de te ontwikkelen (technische) vaardigheden en het optimale gebruik van hulpmiddelen en tolken aan de orde.

Erkens: In het communicatie-revalidatie model dat we hanteren maken we gebruik van twee natuurlijke talen. Enerzijds het gesproken Nederlands (Auditieve taal) en anderzijds de Nederlandse Gebarentaal, (Visuele taal). Als tussenvorm wordt tevens het gesproken Nederlands gebruikt, ondersteund met gebaren (NmG). Het taalgebruik wordt afgestemd op de behoefte en mogelijkheden van individuele cliënten

Meer weten?

Wie meer wil weten over dit nieuwe zorgaanbod van De Riethorst kan contact opnemen met

Charley Erkens, manager

Alma Gerritsen, maatschappelijk werker

Karin Roze, revalidatiepsycholoog

Willy Brandtlaan 20

6716 RR Ede

Telefoon: (0318) 43 36 10

Teksttelefoon: (0318) 43 36 00

Fax: (0318) 43 36 89

E-mail: infodoven-slechthorenden@degelderseroos.nl

Website: www.degelderseroos.nl


Reacties

Er zijn nog geen reacties Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Gerelateerde artikelen

Doof.nl maakt gebruik van cookies.

Doof.nl gebruikt vier soorten cookies.

Lees meer

Deze cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt.

Lees meer

Op onze website staan YouTube-filmpjes. Wanneer je deze wilt afspelen, dan moet je de cookies accepteren. YouTube slaat dan cookies op op jouw computer.