Juni 2010: hoorhulpmiddelen blijven in de basisverzekering

22-06-2010 algemeen

Nog geen functiegerichte verstrekking, eerst nader onderzoek
Demissionair minister Klink van VWS stuurde op 21 juni jl. een ontwerpbesluit naar de Tweede Kamer over o.a. het CVZ-advies om hoorhulpmiddelen functiegericht te gaan verstrekken en volledig in de basisverzekering op te nemen. In het ontwerpbesluit valt te lezen dat de minister hoorhulpmiddelen in de basisverzekering wil laten (maar niet volledig vergoed).

Minister Klink wil eerst nader onderzoek naar de prijsontwikkeling en de batenkant van hoorhulpmiddelenverstrekking (wat levert het op of beter: wat bespaar je als je een goed systeem invoert?). Pas dan kan een besluit genomen worden of en hoe functiegerichte verstrekking wordt ingevoerd.

De letterlijke tekst van het ontwerpbesluit t.a.v. hoorhulpmiddelen:
"Het CVZ adviseert tegelijkertijd met het invoeren van de functiegericht omschrijving van de hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in de hoorfunctie, de maximum vergoedingslimieten voor hoortoestellen af te schaffen en de indicatiecriteria hiervoor te wijzigen zodat ook bij eenzijdige slechthorendheid aanspraak op een hoortoestel bestaat. Het CVZ berekent de meerkosten van de verruiming van de indicatiecriteria op € 2,3 miljoen per jaar. De afschaffing van de vergoedingslimieten leidt naar verwachting tot een bedrag van € 28 tot € 77 miljoen aan meerkosten op jaarbasis. Gelet op deze meerkosten, heeft het kabinet besloten deze aanbevelingen van het CVZ niet over te nemen omdat daarvoor geen financiële ruimte is. Dit houdt ook in dat het kabinet niet de aanbeveling overneemt om de hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in de hoorfunctie functiegericht te omschrijven. Wel neemt het kabinet de aanbeveling over om per 1 januari 2011 [andere groepen, red.] hulpmiddelen functiegericht te omschrijven.
Met betrekking tot de hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in de hoorfunctie zal ik het CVZ vragen de financiële effecten van een afschaffing van de vergoedingslimieten nader in kaart te brengen. Dit betekent nader onderzoek naar prijsontwikkelingen en het beter in kaart brengen van de batenkant. Op basis van deze gegevens kan bezien worden of het wenselijk is in een later jaar over te gaan op het functiegericht omschrijven van de hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in de hoorfunctie, onder afschaffing van de vergoedingslimieten en verruiming van de indicatiecriteria. Ik acht dit zinvol omdat nader onderzoek duidelijk kan maken of een meer flexibele omschrijving van deze hulpmiddelen ook kan bijdragen aan een doelmatiger gebruik daarvan en zo kan leiden tot besparingen".
Klik hier voor de volledige tekst van het ontwerpbesluit.

 `De minister heeft goed naar ons geluisterd`
De NVVS is positief over de brief van Klink. Hoortoestellen zijn in ieder geval niet nu al slachtoffer geworden van ondoordacht bezuinigingsvoorstellen. Een gedegen onderzoek zal, zo verwacht de NVVS, aantonen dat een beter systeem van hoorhulpmiddelen wel degelijk betaalbaar is, zeker wanneer ook goed gekeken wordt wat de baten van een goed systeem zijn. `De minister heeft goed naar onze bezwaren geluisterd, dat geeft hoop voor de toekomst. We hebben in onze reacties op het CVZ-advies aangegeven dat er eerst een goed en rechtvaardig verstrekkingsysteem voor hoorhulpmiddelen moet worden opgezet en dan pas naar eventuele bezuinigingen moet worden gekeken. Wij menen ook dat een functiegericht systeem wel degelijk financieel verantwoord zal zijn. Daarom is het goed dat er nu nader onderzoek komt. Veel zal natuurlijk afhangen van hoe een nieuw kabinet deze voorstellen gaat uitvoeren`, aldus Joop Beelen, NVVS-directeur.

Bron: NVVS.nl


Reacties

Er zijn nog geen reacties Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Gerelateerde artikelen

Doof.nl maakt gebruik van cookies.

Doof.nl gebruikt vier soorten cookies.

Lees meer

Deze cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt.

Lees meer

Op onze website staan YouTube-filmpjes. Wanneer je deze wilt afspelen, dan moet je de cookies accepteren. YouTube slaat dan cookies op op jouw computer.