`Kabinet mag dove jongeren niet in de kou laten staan`

27-04-2010 algemeen

Haagse regelgekte blokkeert onderwijs voor doven
Het doveninternaat van Koninklijke Kentalis in Haren (Groningen) en verontruste ouders van dove kinderen hebben de hulp van minister Rouvoet (OCW/Jeugd en Gezin) ingeroepen om zo een einde te maken aan geschuif tussen departementen met de belangen van een groep dove jongeren. De overheid wil op dit moment niet betalen voor het internaatsverblijf van de leerlingen.

Hierdoor dreigen zo`n tien dove jongeren het door hun gewenste onderwijs mis te lopen en op termijn diplomaloos hun hand op te moeten houden. Het bizarre is, dat er wél geld bij het Rijk is, maar  dat kan alleen niet worden toegekend omdat er geen "titel" is om tot uitkering over te gaan.

Dove kinderen uit het hele land komen naar de school in Haren, vandaar het internaat op korte afstand in Groningen, de enige school met een tweetalig HAVO programma. De Nederlandse Gebarentaal is daar de omgangstaal. Voor komend schooljaar zijn 10 nieuwe kinderen aangemeld. De school is zeer succesvol en ziet kans kinderen die forse  leerachterstanden hebben, op HAVO-niveau te scholen en te laten doorstromen naar MBO, HBO en een enkeling zelfs naar de Universiteit. Daar ligt dan ook precies de kern van de zaak. Het onderwijs-zonder-gebarentaal in het land ziet geen kans deze groep dove kinderen goed op te vangen. Het gevolg is niet alleen leerachterstanden maar ook het ontbreken van een diploma en zo een kans om zelf in het levensonderhoud te voorzien. En daardoor vereenzaming en psychische problemen. "Het kabinet mag dove jongeren niet welbewust laten mislukken", zeggen de bezorgde ouders dan ook. Zij hopen dat minister Rouvoet nu ingrijpt en hun kinderen niet in de kou laat staan.

De kwestie begon toen staatssecretaris Bussemaker (PvdA) van VWS in 2009  deze jongeren de toegang tot de AWBZ ontzegde en het probleem dat daardoor ontstond vervolgens naar haar collega Dijksma (PvdA) van OCenW overhevelde. Maar OCenW beschouwt een internaatsverblijf niet als behorend bij "onderwijs" en wenst zich ook  niet te verdiepen in de specifieke positie van deze dove jongeren.

Het internaat in Groningen vraagt dan nu ook aan minister A. Rouvoet (CU) van Jeugd en Gezin, die in het démissionaire kabinet ook de portefeuille van Onderwijs beheert, in een brief die vandaag is bezorgd, om hulp. Hij moet er voor zorgen dat er toch een titel en dus een begrotingsartikel wordt gevonden om maximaal de € 500.000,- per jaar op te kunnen hoesten.

Het gaat om een zéér bescheiden bedrag. We zouden al blij zijn met een tijdelijke oplossing", zegt directeur Hendrik van der Wijk. Als het noch bij OCenW, noch bij VWS lukt, moet vice-premier Rouvout de post maar op zijn eigen departement van Jeugd en Gezin onderbrengen. "Maar dit onwaardige geschuif met vitale belangen van een groep dove kinderen moet stoppen", zegt Van der Wijk. Ouders hebben inmiddels Kamerleden van Christen-Unie en CDA ingeschakeld om deze erfenis van twee PvdA-staatssecretarissen op orde te brengen.

Regels vanuit de overheid blokkeren ook de mogelijkheid voor Kentalis om eigen uitgaven kritisch door te lichten en te zien of zo voor althans enkele kinderen nog geld bijeen te schrapen valt. De financiering voor de al gestarte leerlingen loopt door, zij kunnen de school (in combinatie met het internaat) afmaken. Maar voor de nu aangemelde nieuwe kinderen kan het internaat onmogelijk het geld vinden. De ouders, veelal niet bemiddeld, kunnen evenmin zulke substantiële bedragen extra betalen.

Bezuinigingsmotieven zouden bij de ministeries overigens geen rol hebben gespeeld, er is geld, zo is Kentalis verzekerd. Wel speelt op de achtergrond de opvatting van OCenW-ambtenaren dat kinderen met een beperking in het gewone onderwijs in hun eigen omgeving moeten worden ingepast of anders in elk geval zo dicht mogelijk bij huis in speciaal onderwijs dat er wel een beetje bij lijkt te passen. Maar bij deze dove kinderen lukt dat dus niet, zegt Kentalis.
 
Bovendien moet dan voor elk kind een doventolk in de klas worden geregeld, wat via het UWV dan geld kost aan……OCenW!!  Elke tolk kost € 50.000,- per jaar, per leerling. Kosten voor tolken in het regulier onderwijs zijn dus net zo hoog als de kosten voor het verblijf in het internaat. En dan zijn er ook nog de extra kosten als dove kinderen voor onderwijs over het land moeten worden verspreid, zoals bijvoorbeeld extra taxivervoer. De filosofie van OCenW werkt dus niet bij deze groep dove kinderen en is bovendien veel duurder.

Kentalis in het kort
Kentalis is een landelijke organisatie die al 220 jaar gespecialiseerd is in diagnostiek, zorg en onderwijs voor mensen met beperkingen in horen en communiceren. Kentalis biedt cliënten en leerlingen  toegang tot alle actuele mogelijkheden van taal en communicatie. Door kennis en expertise te ontwikkelen, toe te passen en te delen wil Kentalis de kwaliteit van haar dienstverlening duurzaam verbeteren.
www.kentalis.nl


Reacties

Er zijn nog geen reacties Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Gerelateerde artikelen

Doof.nl maakt gebruik van cookies.

Doof.nl gebruikt vier soorten cookies.

Lees meer

Deze cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt.

Lees meer

Op onze website staan YouTube-filmpjes. Wanneer je deze wilt afspelen, dan moet je de cookies accepteren. YouTube slaat dan cookies op op jouw computer.