Themamiddag Meertaligheid en Gebarentaal

12-03-2010 algemeen

Op 9 april 2010 organiseert het FCDS een themamiddag rondom Meertaligheid en Gebarentaal. Er wordt gekeken naar de overeen-komsten tussen Gebarentaal en het Fries als minderheidstalen en de behoefte aan erkenning van Gebarentaal als rijkstaal. Daarnaast wordt de mogelijkheid besproken om in een gezin meerdere talen naast elkaar te gebruiken.

Het idee voor deze themamiddag is ontstaan naar aanleiding van het onderzoek dat de heer Cor Jousma heeft gedaan op verzoek van het Fries Centrum voor Doven en Slechthorenden (FCDS). Onderzocht is welke stappen er zijn gezet om de Friese taal erkend te krijgen als tweede rijkstaal in Nederland. In het licht hiervan zijn de mogelijkheden in kaart gebracht om ook de Nederlandse Gebarentaal (NGT) erkend te krijgen als officiële minderheidstaal in Nederland. Hieruit is het rapport ‘Van warme woorden en gave gebaren’ of ‘Fan waarme wurden en geve gebearten’ ontstaan. Het rapport zal op deze themamiddag officieel worden overhandigd aan de voorzitter van de Commissie Erkenning Nederlandse Gebarentaal de heer B. Elferink.

In dit onderzoeksrapport wordt ook een pleidooi gehouden om dove of ernstig slechthorende kinderen uit Fries-Nederlandstalige gezinnen, naast de Gebarentaal en het Nederlands ook de moedertaal (het Fries) aan te bieden. Hieruit is het idee ontstaan om een middag te organiseren rond het thema Gebarentaal in combinatie met meertalige opvoeding (niet alleen Gebarentaal met Fries/Nederlands, maar bijvoorbeeld ook met Turks/Nederlands of Marokkaans/Nederlands).

Tijdens deze middag komen de volgende deskundigen aan het woord:

  • Drs. Jan van der West Fryske Akademy / Mercator ‘Meertaligheid en minderheidstalen’
  • Dr. Beppie van den Bogaerde, Lector Dovenstudies en verbonden aan de Universiteit Utrecht: ‘Gebaren in combinatie met woorden, Fries met Gebaren’
  • Dr. Nini Hoiting, expert op het gebied van tweetalige opvoeding, verbonden aan Kentalis:
    ‘Keuzetalen en talenkeuzes: Fries, NGT, Nederlands’
  • Bea Visser, wiens autobiografie onlangs is verschenen onder de titel: Bea Visser, dove prinses: ‘Ervaringen uit een Fries-Nederlandstalig gezin’.

De middag zal worden gehouden in het Congrescentrum It Aljemint van de Fryske Akademy, Doelestraat 8, 8911 DX Leeuwarden. Datum: 9 april 2010. Tijdstip: 13.30 uur tot 16.15 uur (aansluitend hapje/drankje). Ringleiding, een schrijftolk en een tolk gebarentaal zijn aanwezig. Toegang is gratis.

Voor meer informatie: FCDS, Tjotterstraat 16, 8937 AS Leeuwarden, tel. 058-2130537, fax: 058-2161432, e-mail: info@fcds.nl, website: www.fcds.nl.

Het Fries Centrumvoor Doven en Slechthorenden is de onafhankelijke belangenbehartiger in Friesland voor doven en slechthorenden. Het FCDS geeft voorlichting en heeft een documentatiecentrum met informatie over alles wat met doofheid en slechthorendheid te maken heeft. Deze themamiddag wordt georganiseerd samen met de Fryske Akademy en Mercator en in nauw overleg met het Audiologisch Centrum Fryslân, De Skelp in Drachten (school voor kinderen met gehoor-, taal- en spraak-moeilijkheden) en de wurkgroep Frysk en Logopedy.


Reacties

Er zijn nog geen reacties Reageer

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Gerelateerde artikelen

Doof.nl maakt gebruik van cookies.

We gebruiken noodzakelijke cookies om onze website goed te laten werken.

Met jouw toestemming plaatsen wij statistische cookies die worden gebruikt om de website te testen en te verbeteren. De gegevens die we verzamelen zijn altijd anoniem.

Als je marketingcookies accepteert, wordt bij het afspelen van video's die wij via YouTube op onze site plaatsen informatie over jouw gebruik van onze site gedeeld met YouTube, voor social media, adverteren en analyse.

Lees meer

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Lees meer

Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

Lees meer

Onze website maakt zelf geen gebruik van marketingcookies. Bij het afspelen van video's die wij via YouTube op onze site plaatsen, worden wel marketingcookies geinstalleerd. Je kunt deze marketingcookies uitzetten, maar dan kun je de video's mogelijk niet meer afspelen.