Tolkvoorziening van AWBZ naar Wmo

29-04-2014 algemeen

Vanaf 2015 zal de tolkvoorziening en andere ondersteuning die mensen met een zintuigelijke beperking kunnen krijgen, onder de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) vallen. Hoewel de gemeente dus verantwoordelijk wordt, zullen er landelijke richtlijnen komen. Wat gaat veranderen en wat blijft hetzelfde?

Voor mensen met een zintuigelijke beperking die ondersteuning nodig hebben zal het een en ander gaan veranderen. Omdat het om een kleine doelgroep gaat en een beperkt aantal aanbieders, heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in afstemming het ministerie van VWS een verkenning gedaan om te kijken of er landelijke (inkoop)afspraken gemaakt kunnen worden.

Op basis van deze verkenning blijkt dat het inderdaad wenselijk is dat er een landelijke regeling komt en dat de uitvoering daarvan in handen van de VNG is. Het TransitieBureau Wmo (VNG/VWS) zal de zorgvragen van gemeentes in behandeling nemen en de inkoop organiseren. Deze inkoopafspraken zijn vastgelegd in de in Landelijke inkoopafspraken doelgroep 'zintuiglijke beperking'. Deze afspraken gaan onder andere gelden voor dagbesteding, begeleiding en assistentie bij adl-zorg (algemene dagelijkse levensverrichtingen). Ook de tolkvoorziening voor mensen met een auditieve beperking, zal hieronder komen te vallen.

Belangenorganisaties
Door de inkoop landelijk te organiseren, wordt voorkomen dat de voorziening wordt versnipperd. Daarnaast Het maakt dus ook bij de nieuwe regeling niet uit in welke gemeente je woont; iedereen behoudt dezelfde rechten en kan op dezelfde manier een tolk inzetten. Gemeenten, belangenorganisaties voor doven en slechthorenden, aanbieders en beroepsverenigingen zijn sterk betrokken bij het maken van landelijke afspraken over de inkoop van tolkuren.

Hoe nu verder?
Naast de inkoopafspraken is er ook een regeling gericht op alleen de tolkvoorziening: de Landelijke regeling voor doventolk Wmo 2015. Hierin staat dat tijdens de algemene ledenvergadering van de VNG in juni een bedrag van 7 miljoen euro van het sociaal deelfonds worden voorgesteld om invoering van de landelijke regeling te kunnen realiseren. VNG en het Ministerie van VWS zullen de regeling verder gaan uitwerken. Het streven daarbij is om de tolkvoorziening voor leefsituaties zoals die nu is geregeld, zo veel mogelijk aan te laten sluiten bij de nieuwe situatie. Er zal ook worden bekeken hoe de werkuren die onder de Participatiewet van de gemeenten gaan vallen, kunnen worden samengevoegd met deze landelijke regeling. Het doel is om de overeenkomst in juni rond te hebben zodat gemeenten vanaf juli via het TranisitieBureau zorg kunnen aanvragen.

In gebarentaal
Dovenschap heeft de informatie over de landelijke regeling en de landelijke inkoopafspraken omgezet in Nederlandse Gebarentaal. Deze filmpjes zijn te bekijken via YouTube. Op haar website verwijst Dovenschap ook naar de actie om een brief te sturen aan de burgemeester van je woonplaats om hem of haar op te roepen tijdens de algemene ledenvergadering van de VNG te stemmen voor de landelijke regeling.

Dit artikel is onder meer gebaseerd op informatie van VNG en Dovenschap.


Reacties

Er zijn nog geen reacties Reageer

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Gerelateerde artikelen

Doof.nl maakt gebruik van cookies.

We gebruiken noodzakelijke cookies om onze website goed te laten werken.

Met jouw toestemming plaatsen wij statistische cookies die worden gebruikt om de website te testen en te verbeteren. De gegevens die we verzamelen zijn altijd anoniem.

Als je marketingcookies accepteert, wordt bij het afspelen van video's die wij via YouTube op onze site plaatsen informatie over jouw gebruik van onze site gedeeld met YouTube, voor social media, adverteren en analyse.

Lees meer

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Lees meer

Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

Lees meer

Onze website maakt zelf geen gebruik van marketingcookies. Bij het afspelen van video's die wij via YouTube op onze site plaatsen, worden wel marketingcookies geinstalleerd. Je kunt deze marketingcookies uitzetten, maar dan kun je de video's mogelijk niet meer afspelen.