Belangenorganisaties

In de periode nadat dat is vastgesteld dat je kind doof of slechthorend is, komt er heel wat op je af. Als ouder wil je natuurlijk het beste voor je kind. Belangenorganisaties zoals FODOK en FOSS kunnen je op weg helpen.

Heb je een doof of slechthorend kind, dan kun je als ouder in Nederland terecht bij twee belangenorganisaties: FODOK (Federatie van Ouders van Dove Kinderen) en FOSS (Federatie van Ouders van Slechthorende kinderen en kinderen met Spraak-taalmoeilijkheden). Bij beide organisaties kun je terecht voor informatie, lotgenotencontact en belangenbehartiging.

Bij instanties en de overheid maken FODOK en FOSS zich sterk voor de verbetering van regelingen en wetten. Daarnaast organiseren de organisaties meerdere bijeenkomsten per jaar waar ouders informatie kunnen krijgen en elkaar kunnen ontmoeten. Ook via verschillende fora en mailinglijsten kunnen ouders aan informatie komen.


Gerelateerde artikelen