Belangenorganisaties

In de periode nadat u er achter komt dat uw kind doof of slechthorend is, komt er heel wat op u af. Als ouder wilt u natuurlijk het beste voor uw kind. Belangenorganisaties kunnen u hierbij helpen.

Ouders van dove of slechthorende kinderen kunnen in Nederland terecht bij twee belangenorganisaties: FODOK (Federatie van Ouders van Dove Kinderen) en FOSS (Federatie van Ouders van Slechthorende kinderen en kinderen met Spraak-taalmoeilijkheden). Bij beide organisaties kunnen ouders terecht voor informatie, lotgenotencontact en belangenbehartiging.

Bij instanties en de overheid maken de FODOK en FOSS zich sterk voor de verbetering van regelingen en wetten. Daarnaast organiseren de organisaties meerdere bijeenkomsten per jaar waar ouders informatie kunnen krijgen en elkaar kunnen ontmoeten. Ook via verschillende fora en mailinglijsten kunnen ouders aan informatie komen.


Gerelateerde artikelen