Cochleair implantaat

Als het binnenoor niet meer functioneert, maar de gehoorzenuw nog wel, dan krijgen sommige mensen een cochleair implantaat (CI) om beter te horen en te praten. De twee grootste doelgroepen voor een CI zijn plotsdove en jonge kinderen die doof geboren zijn. Maar ook andere dove en slechthorende mensen kunnen een CI krijgen.

Het CI heeft een uitwendig en een inwendig deel. Het uitwendige deel ziet eruit als een gewoon hoortoestel met een microfoon en een zendspoel. Het inwendige deel zit aan de binnenkant van de schedel. Het bestaat uit een ontvanger met een magneet en een elektrode die naar het slakkenhuis loopt. De zendspoel hangt aan de buitenkant aan de magneet. De microfoon bij het oor vangt geluid op en zet de geluidsgolven om in elektrische signalen. Deze signalen worden via de zendspoel doorgegeven aan de ontvanger aan de binnenkant van de schedel. De ontvanger geeft het geluid via elektroden weer door aan de gehoorzenuw.

Wie komen in aanmerking voor een CI?

Een team van specialisten bepaalt of iemand in aanmerking komt voor een CI. Dit team bestaat vaak uit kno-artsen, audiologen, logopedisten en orthopedagogen. Allereerst wordt er gekeken naar de soort doofheid die iemand heeft. De gehoorzenuw moet namelijk nog wel goed functioneren. Anders doet het CI het niet.

Jonge kinderen die doof zijn geboren of doof zijn geworden door bijvoorbeeld hersenvliesontsteking komen bijna altijd in aanmerking voor een CI. Volgens de specialisten is de kans op een optimaal resultaat het grootst als een CI zo jong mogelijk wordt geïmplanteerd.

Bij volwassenen ligt dit anders. Als iemand na zijn vijfde jaar doof is geworden, dan heeft hij al geleerd om te praten. Daarom zal het resultaat van een CI beter zijn dan iemand die doof is geboren. Mensen die doof zijn vanaf hun geboorte, zullen op volwassen leeftijd minder snel in aanmerking komen voor een CI dan mensen die op latere leeftijd doof zijn geworden.

Na de operatie

Na de operatie volgt een intensieve revalidatie. Door middel van ‘hoortraining’ wordt het nieuwe horen en het spreken aangeleerd. Een CI is geen ultieme oplossing voor doofheid. Wanneer de CI af is, is de persoon doof en ook tijdens het dragen van een CI blijven gebruikers slechthorend. Het is belangrijk om dit vooraf te weten om teleurstellingen te voorkomen.

Bronnen: 101 vragen over horen, Doof of zo? Wegwijzer bij gehoorverlies en kno-vereniging


Doof.nl maakt gebruik van cookies.

Doof.nl gebruikt vier soorten cookies.

Lees meer

Deze cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt.

Lees meer

Op onze website staan YouTube-filmpjes. Wanneer je deze wilt afspelen, dan moet je de cookies accepteren. YouTube slaat dan cookies op op jouw computer.