Cochleair implantaat

Als het binnenoor niet meer functioneert, maar de gehoorzenuw nog wel, dan kan een cochleair implantaat, afgekort CI, een optie zijn om weer iets te horen. De twee grootste doelgroepen voor een CI zijn plotsdove en jonge kinderen die doof geboren zijn. Maar ook volwassenen kunnen in aanmerking komen voor een CI.

Werking
De CI heeft een uitwendig en een inwendig deel. Het uitwendige deel ziet eruit als een gewoon hoortoestel met microfoon dat achter het oor gedragen wordt, met daar aanvast een zendspoel. Het inwendige deel bestaat uit een ontvanger met een magneet en een elektrode die naar het slakkenhuis loopt. De magneet zit aan de binnenkant van de schedel en de zendspoel kan hier aan de buitenkant als het ware opgeplakt worden. De microfoon bij het oor vangt geluid op en zet de geluidsgolven om in elektrische signalen. Deze signalen worden via de zendspoel doorgegeven aan de ontvanger aan de binnenkant van de schedel. De ontvanger geeft het geluid via elektroden, door het slakkenhuis, weer door aan de gehoorzenuw.

Wie komen in aanmerking voor een CI?
Een team van specialisten bepaalt of iemand in aanmerking komt voor een CI. Dit team bestaat vaak uit KNO-artsen, audiologen, logopedisten, linguïsten, orthopedagogen, maatschappelijk werkers/psychologen en technici. Allereerst wordt er gekeken naar de soort doofheid. De gehoorzenuw moet namelijk nog wel goed functioneren.

Jonge kinderen die doof zijn geboren of doof zijn geworden door bijvoorbeeld hersenvliesontsteking komen vrijwel direct in aanmerking voor een CI. Volgens de specialisten is de kans op een optimaal resultaat het best als een CI zo jong mogelijk wordt geïmplanteerd.

Bij volwassenen ligt dit anders. Als iemand na zijn vijfde jaar doof is geworden, zal het resultaat met een CI op gebied van spraak leren beter zijn dan wanneer iemand doof is geboren. Daarom zullen mensen die doof zijn vanaf hun geboorte op volwassen leeftijd minder snel in aanmerking komen voor een CI dan mensen die op latere leeftijd doof zijn geworden.

Na de operatie
Na de operatie volgt een intensieve revalidatie. Door middel van ‘hoortraining’ wordt het nieuwe horen en het spreken gestimuleerd. De een zal hier echter een beter resultaat uithalen dan de ander. Een CI namelijk geen ultieme oplossing voor doofheid. Wanneer de CI af is, is de persoon doof en ook tijdens het dragen van een CI blijven gebruikers slechthorend. Het is belangrijk om dit vooraf te weten, om teleurstellingen te voorkomen.

Bronnen: 101 vragen over horen, Doof of zo? Wegwijzer bij gehoorverlies en KNO-vereniging


Gerelateerde artikelen