Communicatiesystemen

Naast hoortoestellen zijn er ook veel andere hulpmiddelen die ervoor zorgen dat communiceren met een hoorbeperking geen probleem hoeft te zijn. Steeds meer openbare gebouwen, zoals gemeentehuizen, theaters of kerken, hebben speciale communicatiesystemen voor slechthorenden.

Ringleiding
Bij het gebruik van ringleiding kan men in een ruimte een elektriciteitsleiding langs de plinten of het plafond leggen. Deze leiding is aangesloten op een microfoon of apparaat dat geluid produceert. Het geluid wordt in de ringleiding omgezet in elektrische signalen. Omdat de leiding in een lus ligt, wordt binnen die lus een magnetisch veld opgewekt. Mensen met een hoortoestel kunnen hun toestel op de T-stand zetten. Het hoortoestel fungeert op dat moment als een soort antenne en pikt het signaal uit het magnetisch veld op. Hierdoor hoort men het geluid rechtstreeks via de hoortoestellen.

Infraroodsysteem
Een andere manier om geluid direct over te brengen naar de luisteraar is via een infraroodsysteem. Dit systeem werkt ongeveer hetzelfde als de ringleiding, alleen wordt het signaal niet via een magnetisch veld doorgegeven maar via infrarood. Het nadeel van dit systeem is echter dat de verbinding verbroken kan worden wanneer er iets of iemand tussen de zender en de ontvanger komt.

FM-apparatuur
Naast elektromagnetische en infraroodzenders is er ook een techniek die gebruik maakt van hoogfrequente radiogolven. Hiervoor is special FM-apparatuur ontwikkeld, ook wel solo-apparatuur genoemd. De apparatuur bestaat uit een zender met een microfoon (voor de spreker) en een ontvanger.

Solo-apparatuur is goed te gebruiken in onderwijssituaties, omdat daar meestal maar een persoon aan het woord is. De spreker kan de microfoon dicht bij zijn mond houden door de apparatuur om zijn nek hangen met het koord dat er aanvast zit. De luisteraar gebruikt de ontvanger en kan de stem van de spreker goed verstaan. Bij een gesprek met meerdere personen, bijvoorbeeld een vergadering, kan de zender midden op tafel gelegd worden.

Bron: 101 vragen over horen


Gerelateerde artikelen