Nieuws

Leraren staken tegen bezuinigingen passend onderwijs

Leraren staken tegen bezuinigingen passend onderwijs

Vandaag protesteren tienduizenden leraren tegen de bezuinigingen op het passend onderwijs. Ze maken zich ernstig zorgen over de gevolgen van de 300 miljoen euro die de minister van onderwijs wil bezuinigen. Wordt hiermee de kennis, kwaliteit en betrokkenheid wegbezuinigd? En verliest het speciaal onderwijs daarmee zijn fuctie als veilige haven?

De Tweede Kamer behandelt deze week het wetsvoorstel van minister Marja van Bijsterveldt (CDA) over het passend onderwijs. De minister wil 300 miljoen bezuinigen.De bonden vrezen dat door de bezuinigingen onderwijspersoneel ontslagen wordt, de werkdruk toeneemt en dat dat alles zal leiden tot een slechtere kwaliteit van het onderwijs.

Ook ouders bezorgd
Niet alleen leraren toonden de afgelopen maanden hun onvrede over de aangekondigde maatregelen. Ook veel ouders riepen de Tweede Kamer op om de bezuinigingen niet door te voeren. Esther Weijers-Van Popta stuurde vorig jaar al een brief naar de Tweede Kamerleden van Onderwijs om te vertellen wat de bezuinigingen voor haar doof geboren dochter zouden betekenen.

Ruim 23.000 stakers
Bij de staking in de Amsterdam Arena worden vandaag minimaal 23.000 stakers verwacht.Dat aantal is gebaseerd op het door de bonden geregelde busvervoer en is nog los van de mensen die op eigen gelegenheid komen. Ruim 3.360 scholen doen mee aan de staking. Het merendeel van de stakers komt uit het primair onderwijs, maar ook het middelbaar onderwijs en het mbo staakt mee. Van de ruim 600 scholen voor speciaal onderwijs, is het merendeel vandaag gesloten.

Lawaaioptocht
Leerlingen van de Dr. M. Polanoschool hebben maandagochtend geprotesteerd. De Koninklijke Auris Groep verliest door de voorgenomen bezuinigingen bijna een kwart van hun budget.?De school voor dove en slechthorende leerlingen hield een lawaaioptocht. RTV Rijnmond maakte een verslag van het protest:

Op de website van de Rijksoverheid is meer informatie te vinden over de plannen passend onderwijs.
De staking live volgen? Op twitter is
#passendonderwijs inmiddels trending topic.

Advertentie

ReactiesNieuwsbrief van Doof.nl

Meld u nu direct aan!

Gezond gehoor

Het eerste tijdschrift in Nederland over geluid, gehoor en gehoorproblemen.

/