Even bellen met Joop Beelen

19-04-2013 algemeen

Het is vrijdagochtend 19 april 2013. We bellen even met Joop Beelen, directeur van de Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden (NVVS).

Goedemorgen meneer Beelen. We hebben gehoord dat de NVVS samen met andere belangenorganisatie in de hoorsector bezig is om een federatie op te zetten. Kunt u ons uitleggen waarom dat nodig is?
‘De belangrijkste reden is natuurlijk: samen sta je sterker. Dat zie je nu al terug bij onze lobby voor bijvoorbeeld ondertiteling of goede telecommunicatievoorzieningen voor doven en ernstig slechthorenden. Als je als één partij opereert, ben je veel krachtiger en krijg je meer voor elkaar. We werken nu al nauw samen op vele terreinen en bundelen onze krachten waar dat kan, maar we houden oog voor de afzonderlijke belangen.
Daarnaast is het met één grote organisatie makkelijker om fondsen en subsidies te kunnen krijgen. De overheid zal in de toekomst alleen nog subsidie geven aan (de) grotere organisaties die een grote groep vertegenwoordigen. Op die ontwikkeling moeten we inspelen. Inmiddels zijn we al een heel eind in het opzetten van de federatie. We werken al heel lang samen op veel verschillende terreinen en we kennen elkaar al behoorlijk goed.’

Wat kunnen slechthorenden verwachten van zo’n overkoepelend geheel?
‘Als zo’n krachtenbundeling leidt tot meer succes in belangenbehartiging, is dat natuurlijk in het voordeel van alle doven, (en) slechthorenden en de andere groepen die wij vertegenwoordigen (denk aan mensen met tinnitus, ESM en anderen hoorproblemen). We hopen ook dat mensen die op zoek zijn naar informatie of lotgenotencontact, ons sneller vinden. Nu is het voor velen toch wel eens onduidelijk bij wie je moet aankloppen voor welke vraag. We horen ook met regelmaat dat mensen soms heel lang zoeken voor ze bij één van onze organisaties terechtkomen: ‘had ik dit maar eerder geweten…’. Dat heeft allerlei oorzaken, natuurlijk. Maar als je gezamenlijk aan de weg kunt timmeren, moet dat onze vindbaarheid en onze herkenbaarheid vergroten.’

Wat zijn de speerpunten voor de komende tijd, wat kunnen slechthorenden verwachten van hun belangenbehartiger, welke belangen moeten er nog behartigd worden?
‘We zijn dit jaar gestart met gezamenlijke projecten op het terrein van hoortoestellen, CI, tolkvoorzieningen, ondertiteling, telecommunicatie, zorg en onderwijs. Verder maakt de NVVS zich sterk voor betere nazorg – na de diagnose – voor mensen met tinnitus (oorsuizen). Ook is gebleken dat hyperacusis (overgevoeligheid voor geluid) een problematiek in opkomst is: we krijgen er steeds meer vragen over en ook hulpverleningsinstanties lijken er vaker mee te maken te krijgen. Dus daarover zijn we nu in gesprek met o.a. audiologische centra, GGMD en De Riethorst, om gezamenlijk te kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat deze mensen goed worden opgevangen.’

Hoe behouden jullie leden in deze tijd?
‘Hard aan de weg timmeren! We organiseren veel HOORagenda-informatiebijeenkomsten, die trekken per jaar duizenden bezoekers die zo’n bijeenkomst vaak zeer waarderen. Via die weg raken mensen dan geïnteresseerd in wat we nog meer te bieden hebben. Daarnaast moet je natuurlijk zorgen dat je vindbaar bent via je websites. Dat lukt de laatste jaren steeds beter, ook door onze digitale nieuwsbrief die we eens per twee weken de deur uit doen. En er lopen diverse ledenwervingsacties in samenwerking met zorgaanbieders: als mensen in de wachtkamer bij de kno-arts, bij de audicien of in het audiologisch centrum ons materiaal zien, dan maakt dat nieuwsgierig. En dat lijkt te werken want het afgelopen jaar groeien onze bezoekersaantallen en neemt het ledental zelfs een beetje toe. En dat in deze tijd waarin bijna alle verenigingen minder leden trekken en mensen elk dubbeltje drie keer omdraaien.’

Hoe informeren jullie je achterban over ontwikkelingen nieuwe vergoeding?
‘Via onze nieuwsbrief, ons magazine HOREN, via Hoorwijzer.nl en onze algemene site en via social media. De NVVS wil het nieuwe systeem graag een goede kans geven. Er is van allerlei kanten veel kritiek op, ook via Doof.nl. Wij vinden: de ‘functiegerichte verstrekking’ zoals die nu wordt ingezet, biedt veel kansen. Er komt eindelijk systematiek in de wijze waarop ingeschat wordt wat iemand nodig heeft. Er komt eindelijk zicht op de prestaties van hoortoestellen. En de bijbetaling gaat voor veel slechthorenden behoorlijk omlaag. Dat neemt niet weg dat ook de NVVS veel kritische kanttekeningen heeft bij hoe het nieuwe systeem er nu vooralsnog bij staat. We zijn daarover serieus in gesprek met zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Het wordt erg belangrijk hoe zij gaan reageren: willen ze écht aan de slag om het systeem snel te vervolmaken of sluiten ze hun oren voor de kritiek en luisteren ze niet naar het veld? Dat zal bepalen of het systeem gaat slagen of juist niet. Om te weten waar mensen tegenaan lopen in dit nieuwe systeem, roepen we iedereen op om hun ervaringen te melden op www.hoorwijzer.nl/meldpunt.’

Kunt u ons vertellen wat er voor volgende week in de agenda staat?
‘Het wordt een schrijfweek! Het jaarverslag moet af, dus veel afspraken met mijn computer. Maar ook de nodige besprekingen over de federatieplannen. Verder een overleg over ons project Ervaringskennis: we organiseren kleine sessies om ervaringen boven tafel te krijgen over hoe mensen oplossingen vinden voor de beperkingen die hun hoorprobleem met zich meebrengt. Volgende week gaan we kijken of we zo’n sessie ook kunnen organiseren voor partners van slechthorenden. Bijzonder! Verder een bespreking over ons gezamenlijk project over tolkvoorzieningen: hoe krijgen we beter zicht op hoe tolkgebruikers aankijken tegen de kwaliteit van hun NGT-, NmG- of schrijftolk?’

Dat klinkt allemaal veel belovend. We zullen de ontwikkelingen blijven volgen. Bedankt voor uw tijd meneer Beelen, nog een prettige vrijdag en vast een heel goed weekend.

Kijk voor meer informatie over de nvvs op www.nvvs.nl en op www.hoorwijzer.nl.
Een overzicht van bijeenkomsten is te vinden op: www.nvvs.nl/hooragenda.


Reacties

Er zijn nog geen reacties Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Gerelateerde artikelen

Doof.nl maakt gebruik van cookies.

Doof.nl gebruikt vier soorten cookies.

Lees meer

Deze cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt.

Lees meer

Op onze website staan YouTube-filmpjes. Wanneer je deze wilt afspelen, dan moet je de cookies accepteren. YouTube slaat dan cookies op op jouw computer.