Lintjesregen

01-05-2012 algemeen

Afgelopen vrijdag werden tijdens de jaarlijkse lintjesregen 3429 mensen Koninklijk onderscheiden. Onder hen ook een aantal mensen die Koninklijk onderscheiden zijn vanwege hun bijzondere verdiensten voor de (doven)maatschappij, zoals het echtpaar Paul en Greet Kool-Bon.

Paul en Greet Kool-Bon
Paul en Greet Kool-Bon zijn beiden benoemd als lid in de Orde van Oranje Nassau. Hun bijzondere verdiensten voor de maatschappij hangen veelal samen met hun functie van gezinshuisouder voor dove en slechthorende kinderen. Het Gezinshuis in Middenbeemster bestond afgelopen december 12,5 jaar. Momenteel hebben zij zes pleegkinderen. Paul en Greet zijn enthousiaste mensen met een enorme hoeveelheid energie en altijd op zoek naar mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. Zij vangen kinderen op die doof zijn en naast hun doofheid vaak ook andere beperkingen hebben. Ze bieden met veel enthousiasme, warmte, betrokkenheid en liefde een gezinssituatie aan kinderen die door verschillende omstandigheden niet thuis kunnen wonen.

Mevrouw Topma-Teering
Vanuit het Rode Kruis heeft mevrouw Topma 18 jaar een groep oudere dames begeleid bij recreatieve activiteiten in buurthuis De Maanen in Ede. Vanaf 2007 verricht zij vanuit de Unie Vrouwelijke Vrijwilligers ook activiteiten in Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede. Zij loopt 1x in de 2 weken met de boekenkar door het ziekenhuis langs patiënten die graag een boek willen lezen. Daarnaast verricht ze activiteiten voor de bewoners van De Gelderhorst, het landelijk centrum voor oudere doven in Ede. Verder heeft zij zich een kortere periode als vrijwilligster ingezet voor de Jeugdcommissie tennisclub Ede Teskwik en voor de ouderraad van een basisschool.

De heer Mobach
De heer Mobach is al ruim 27 jaar actief op kerkelijk en maatschappelijk gebied. Zo is hij onder meer kerkmeester en lid van de werkgroep ‘financiën en beheer’ van de geloofsgemeenschap Centrumgemeente Utrecht. Bij de Stichting Oecumenisch Missionaire Diaconale Utrechtse Werkgroep (OMDUW) is hij lid van het spreekuurteam (1990) en bestuurslid (2004). In het verleden was hij tevens bestuurslid van ‘De Pels’, school voor voortgezet speciaal onderwijs, bestuurslid van de fusieafdeling Midden Nederland en voorzitter van de afdeling Utrecht van de Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden.

Mevrouw Beintema
Mevrouw Anneke Beintema heeft zich sinds haar twintigste actief ingezet voor jeugdwerk, kerkelijk werk en evangelisatie. In de jaren vijftig was ze lid van het bestuur van de Gereformeerde meisjesvereniging in Leeuwarden, en organiseerde ze een van de jaarlijkse landdagen. Jarenlang stond ze samen met andere jongeren met een bijbelkiosk op de markt en de kermis. Vijftien jaar deed ze mee met de manifestatie ‘Licht over Leeuwarden’ en ‘Licht over Friesland’, waarbij mensen huis aan huis werden uitgenodigd voor de evangelisatiebijeenkomsten. Ook organiseerde ze Paas- en Kerstbijeenkomsten voor schippers en hun kinderen. Dertig jaar lang heeft zij zich ingezet voor het pastoraat voor doven en slechthorenden. Ze was voorzitter van de interkerkelijke commissie voor doven en slechthorenden. Sinds 1992 is ze ouderling in de Adelaar/ Regenbooggemeente. Ze is voorzitter van het wijkteam de Fennen. Tot 2010 was ze ook lid van de Algemene Kerkenraad in Leeuwarden, en heeft ze meegedacht over het fusieproces van de Hervormde gemeenten en de Gereformeerde Kerken in de stad.

De heer Beuvink
De heer Beuvink zet zich al sinds 1974 in voor de dovengemeenschap. Hij was lid van de Ouderraad van het Instituut voor Doven (nu Kentalis), was tweede secretais van de Nederlandse Federatie van Ouders van Dove Kinderen (FODOK). Op dit moment is de heer Beuvink nog vrijwilliger van Kentalis en begeleidt hij vooral de oudere bewoners van de afdeling Martha. Dit doet hij naast zijn overige vrijwilligersactiviteiten.

De heer Van der Veen
De heer Van der Veen werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hij kreeg deze onderscheiding voor zijn werk als hoofddirecteur bij de Koninklijke Ammanstichting en als voorzitter Raad van Bestuur van de Koninklijke Aurs Groep en voor zijn actieve bestuurlijke rol in talrijke maatschappelijke organisaties. Zijn werk voor het speciaal onderwijs voor kinderen met hoor-, spraak- en taalproblemen getuigd van betrokkenheid en inzet.

De heer Grootoonk
De heer Alidus Grootoonk werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij zamelt al sinds 1966 niet meer gebruikte hoorapparaten in voor medeslechthorenden in de derde wereld. Op dit moment zendt hij deze hulpmiddelen naar het Indonesische Bali. Daarnaast was hij jaren informateur en bestuurslid van de NVVS. De heer Grootoonk is momenteel ambassadeur van de stichting Kolewa.

Gebaseerd op artikelen van EdeStad.nl, HalloLeeuwarden.nl, Gemeente Sint-Michielsgestel en DNU.nl.


Reacties

Er zijn nog geen reacties Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Gerelateerde artikelen

Doof.nl maakt gebruik van cookies.

Doof.nl gebruikt vier soorten cookies.

Lees meer

Deze cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt.

Lees meer

Op onze website staan YouTube-filmpjes. Wanneer je deze wilt afspelen, dan moet je de cookies accepteren. YouTube slaat dan cookies op op jouw computer.