Nieuws

Horen met twee oren

Horen met twee oren

Onderzoek naar tweezijdige cochleaire implantatie
In juni 2010 besteedden we in de thema-uitgave Horen met twee oren speciale aandacht aan bilaterale cochleaire implantatie. De interesse in tweezijdige implantatie groeit flink, niet alleen in Nederland, maar ook in de landen om ons heen.

Veel slechthorenden weten uit ervaring hoe lastig het is om anderen te verstaan in een rumoerige omgeving. Dit wordt nog veel lastiger wanneer zij slechts één hoortoestel dragen in plaats van twee. Wanneer een hoortoestel uitvalt, kost het ook veel meer energie om goed te kunnen horen. Van patiënten die ervaring hebben met tweezijdige implantatie weten we dat dit voor hen net zo goed geldt. Wanneer één CI wordt uitgeschakeld wordt spraakverstaan ineens moeilijker en wordt het lastiger om te bepalen uit welke richting geluid komt.

Wereldwijd worden steeds meer ernstig slechthorenden tweezijdig geïmplanteerd en in een aantal landen wordt tweezijdige implantatie al gezien als een standaard behandeling voor doofheid. In Nederland is dit helaas (nog) niet het geval. De verzekering vergoedt een tweede implantaat nu niet omdat er een gebrek is aan gedegen onderzoek naar bilaterale implantatie.

Om deze reden wordt sinds 2009 in Utrecht, Groningen, Leiden en Maastricht gewerkt aan een studie naar tweezijdige implantatie bij volwassenen. Met dit onderzoek willen we aantonen dat horen met twee implantaten meerwaarde heeft boven horen met één implantaat.

Aan het onderzoek kunnen doven of ernstig slechthorende patiënten deelnemen uit heel Nederland (leeftijd 18-65jaar). De deelnemers dienen op latere leeftijd slechthorend te zijn geworden (postlinguaal) en mogen niet eerder een CI hebben gehad.

We verdelen de deelnemers in twee groepen:
Groep 1 zal aan het begin van de studie één CI krijgen en twee jaar later een tweede.
Groep 2 zal tijdens één operatie twee CI's tegelijk krijgen.

Om betrouwbare resultaten te krijgen, worden de deelnemers via loting verdeeld over deze twee groepen. Dit is steeds weer een spannend moment voor ons artsen en helemaal voor de deelnemers. We kunnen de loting niet beïnvloeden, maar kunnen wel alle deelnemers verzekeren dat zij na twee jaar zullen beschikken over twee CI's.

Voor- en na implantatie worden alle deelnemers goed begeleid door het CI-team, bestaande uit KNO-artsen, audiologen, logopedisten en maatschappelijk werksters. De audioloog zorgt ervoor dat de twee CI's goed op elkaar worden afgesteld zodat er optimaal mee gehoord kan worden.

Mocht u vragen hebben over dit onderzoek of interesse hebben in deelname aan het onderzoek, dan kunt u contact opnemen met Drs. A.B. Rinia of Mw. Drs. Y.E. Smulders via het emailadres: bilateraal@umcutrecht.nl.

Gerelateerde artikelen

Advertentie

Reacties

Hoorbeleving

Inloopochtend: Second opinion

Inloopochtend: Second opinion

 • Plaats: Huizen
 • Datum: 12 maart 2015
Informatiemiddag: Een cochleair implantaat, iets voor u?

Informatiemiddag: Een cochleair implantaat, iets voor u?

 • Plaats: Huizen
 • Datum: 25 maart 2015
Inloopochtend: Gratis hoortest

Inloopochtend: Gratis hoortest

 • Plaats: Huizen
 • Datum: 9 april 2015
Inloopochtend: Hoorhulpmiddelen

Inloopochtend: Hoorhulpmiddelen

 • Plaats: Huizen
 • Datum: 11 juni 2015
Inloopochtend: Second opinion

Inloopochtend: Second opinion

 • Plaats: Huizen
 • Datum: 9 juli 2015


Theatertour

Within Temptation

Within Temptation

 • Plaats: Arnhem
 • Datum: 7 maart 2015
René Froger-30 jaar in concert

René Froger-30 jaar in concert

 • Plaats: Arnhem
 • Datum: 14 maart 2015
Powervrouwen - Een revue van nu 2

Powervrouwen - Een revue van nu 2

 • Plaats: Amstelveen
 • Datum: 18 maart 2015
HEERLIJK DUURT HET LANGST (ANNIE M.G. SCHMIDT)

HEERLIJK DUURT HET LANGST (ANNIE M.G. SCHMIDT)

 • Plaats: Nieuwegein
 • Datum: 1 april 2015
gewoon DOEN

gewoon DOEN

 • Plaats: Amstelveen
 • Datum: 2 april 2015
Teerling

Teerling

 • Plaats: Amstelveen
 • Datum: 1 mei 2015


Nieuwsbrief van Doof.nl

Meld u nu direct aan!

Gezond gehoor

Het eerste tijdschrift in Nederland over geluid, gehoor en gehoorproblemen.

/