Op de werkvloer

Slecht horen als gevolg van lawaai behoort tot de meest voorkomende beroepsziekten. Het leidt vaak tot maatschappelijke en medische problemen.

Lawaaislechthorendheid komt vaak voor bij mensen die werken in een omgeving waar veel lawaai is, zoals het geluid van machines en zware motoren. Maar ook beroepen als barman en badmeester hebben te maken met constant lawaai.Onder lawaaislechthorendheid valt ook gehoorschade die is ontstaan door een plotseling hard geluid, zoals een explosie of een vuurwerkknal. Voor werkgevers en werknemers die werken met lawaai is het belangrijk om goede preventieve maatregelen te nemen om gehoorschade te voorkomen.

Beroepsziekte

Gevallen van beroepsziekten moeten gemeld worden aan de arbeidsinspectie. Van alle meldingen heeft 47% te maken met gehoorklacten. De laatste jaren nemen deze meldingen zelfs toe. Overigens niet alleen omdat gehoorklachten meer voorkomen, maar ook omdat de grote bouwsector steeds nauwgezetter alle meldingen registreert en doorgeeft. In 2010 was slechthorendheid beroepsziekte nummer 1.

Wanneer is lawaai schadelijk?

Of het geluid op je werkplek schadelijk is, hangt af van het volume van het geluid en de tijd die je er als werknemer aan wordt blootgesteld. Voor een werkdag van 8 uur is de risicogrens gesteld op 80 decibel. Vanaf 85 decibel ben je als werknemer wettelijk verplicht om gehoorbeschermers te dragen. Ook moet je werkgever een plan van aanpak maken met maatregelen om de blootstelling te verminderen. Als het geluid harder is dan de grenswaarde van 87 decibel is je werkgever verplicht om aanvullende maatregelen te nemen.

Bronnen: Nationale Hoorstichting en NCvB


Gerelateerde artikelen